3031
"Kabelky" v nálezisku Gobekli Tepe
Kope vás múza
05.12.2023 - 08:51
0
26
97

Bod Nula

Bod NULA

(Pilot 369 - trailer; sci-fi triler už v predaji)

"Kabelky" v nálezisku Gobekli Tepe

Pred vstupom do apartmánového domu, kde bývam, dvíham zo zeme pohľadnicu, s adresátom Hans Kluge, ležiacu na zemi pod mojou poštovou schránkou, z ktorej zrejme vypadla po nedbalom vložení. Do svojho apartmánu vstupujem so zrakom upretým na leteckú snímku z pohľadnice, zachytávajúcu čiastočne odkrytú megalitickú kamennú stavbu Göbekli Tepe, len nedávno objavenú v juhovýchodnom Turecku.

Pohľadnica od môjho dlhoročného priateľa je z Prahy, kde sprevádzal Klausa Schmidta povereného odkrývaním náleziska Göbekli Tepe, ktoré ako dymiaca hlaveň v rukách archeológov prepisuje učebnice histórie ľudstva.

Najstaršie historické nálezisko s megalitickými stavbami na svete, staršími ako 12 000 rokov prekvapuje a šokuje archeológov, historikov a antropológov po celom svete, ktorí Göbekli Tepe označujú termínom „Bod NULA“, alebo „ZERO Point“.

Aká tajomná sila, alebo vyššia moc naučila a zorganizovala desiatky tisíc kočujúcich lovcov a zberačov, žijúcich v jaskyniach, stanoch alebo drevených chatrčiach, aby na odľahlej, neobývanej pustatine postavili rozsiahly megalitický komplex v ktorom sú mnohotonové kamenné megality vyzdobené umeleckými rytinami usporiadané do presných geometrických tvarov?

Göbekli Tepe je jediné nálezisko na svete, v ktorom sú kamenné megality vystavané do tvaru písmena „T“. Kto vypočítal a navrhol statiku kamenných megalitov tak, aby vydržali bez naklonenia stáť vyše 12 000 rokov?

Poznámka na konci pohľadnice ma odkazuje na trinástu minútu TEDx prednášky Klausa Schmidta v Prahe, kde 8.7.2014 prezentoval výsledky a postup prác pri odkrývaní megalitických stavieb v Göbekli Tepe. Obrovský, niekoľkotonový a niekoľko metrov vysoký megalit s označením Pilier 43 zobrazuje výjav s centrálnym motívom troch „kabeliek“.  

  Téma zvláštnych „kabeliek“ zobrazovaných na nástenných maľbách a kamenných megalitoch sa vyskytuje v archeologických náleziskách po celom svete. Opakovane sme túto tému rozoberali, s kolegami a študentami, počas štúdii kamenných piktogramov rôznych civilizácii, z ktorých každá zobrazovala niektorých predstaviteľov svojich najmocnejších božstiev a vládcov s rovnakou kabelkou. Ale nikde sme sa nestretli s tým, aby na jednom piktograme boli zobrazené až tri kabelky vedľa seba a bez ich nositeľa. Prečo praveký umelec z Göbekli Tepe zobrazil tri opustené kabelky vedľa seba??

#

Nudná detektívka mi zmáha viečka a presúvam sa do spálne skôr, ako vypadnem z kresla, aby som nezalarmoval susedov. Zaspávam takmer okamžite a s mysľou na Blízkom východe prechádzam do stavu absolútnej relaxácie a uvoľnenia. Pred zavretými očami sa mi premieta film z mojich ciest po Blízkom východe.

Chrámová hora, Hrobka prorokov, Jeruzalem, Hebron, Harran a... známa drobučká postava v modrosivom kostýme Supermana, kráčajúca po, do žlta vysvietenom chodníku dlhočizného hangára, zvierajúca v pravej ruke ... kabelku! Presne takú istú kabelku aká je vyobrazená, dokonca súčasne v troch exemplároch, na niekoľkotonovom kamennom megalite odkrytom v tureckom Göbekli Tepe...

Prebúdzam sa ráno pred piatou. Spotený ako myš pripravujem celodennú kávu a po rannej hygiene okamžite siaham po notebooku, aby som nezabudol na nič zo zbesilej vesmírnej nočnej jazdy...

#

Elitný pilot vesmírnej civilizácie Reticuli v priliehavej modrosivej kombinéze, s palivovým článkom v pravej ruke prechádza komunikačným koridorom podzemnej mesačnej základne Delporte. Žlté orientačné svetlo osvetľuje koridor končiaci pri vstupných dverách do elevačného tunela.

TK369 je typové označenie najnovšej, nezvyčajne veľkej gravitačnej transportnej kapsuly, pripravenej na štart v elevačnom tunely, ktorej letové vlastnosti bude v podmienkach atmosféry planéty Zem testovať drobulinká postava pilota zastavujúca sa pred vstupnými dverami do elevačného tunela Delporte.

V obrovských, blankytnemodrých očiach sa zračí neskrývaná zvedavosť a radosť z návratu na miesta kde svojím bravúrnym pilotným majstrovstvom rozhodoval o osudoch inteligentnej civilizácie, označujúcej sa ako ľudsvo.

#

„Kabelka“, ako zvykneme v našom pilotskom žargóne označovať palivový článok je môj kľúč k dverám do elevačného tunela a do transportnej kapsuly, ktorej nástupné schodíky sa vysunú len po mojej úspešnej autorizácii a verifikácii oprávnení vstupu na centrálnu palubu transportnej kapsuly.

Spojovacie dvere, integrované vo výstupnej bráne z hangáru, sa otvárajú a ja, v nemom úžase, upieram zrak na majestátne, na bruchu spočívajúce, monštrum s typovým označením TK369.

Oprávnenia na pilotovanie TK369 mi boli pridelené počas briefingu k nadchádzajúcej misii a mojej „kabelke“ – osobnému palivovému článku bol pridelený digitálny certifikát oprávňujúci jeho použitie ako zdroja energie pre pohon gravitačného reaktora testovanej transportnej kapsuly.

Niekoľko minút po úspešnej autorizácii mojej osoby a verifikácii palivového článku zasúvam palivový článok do vyhradeného otvoru v gravitačnom reaktore a usádzam sa do nového modelu pilotného kresla. Navigačný hologram potvrdzuje zosynchronizovanie času mojej transportnej kapsuly s časom západného pobrežia USA na planéte Zem.

Je 14. november 2004, 12:11 PST [1] a posledných pár minút čakania na verifikáciu oprávnení pre moju identitu, pred začiatkom vlastnej misie, využívam na usporiadanie a rekapituláciu informácii z briefingu, z ktorých mám hlavu na prasknutie.

––––––––––––––––

[1] PST je medzinárodná skratka pre „Pacific Standard Time“, čo v preklade znamená Pacifický štandardný čas, ktorým sa označuje časové pásmo na západnom pobreží USA.

Gobekli Tepe

Bod NULA – „ZERO point“ súčasnej ľudskej civilizácie – Göbekli Tepe,

juhovýchodné Turecko

Pridať nový komentár

Viac o autorovi

Počet príspevkov:
9
Počet nazbieraných
599

Pilot 369, pôvodný slovenský sci-fi triler – kniha aj pre tých, ktorí inak nečítajú.

Žiadna "vata". Zdokumentované fakty, napätie a plnokrvná strhujúca sci-fi akcia s gravitáciou v hlavnej úlohe.

Sci-fi thriller, kniha "Pilot 369", originálny darček.

Všetky príspevky od autora

Príspevky, ktoré by sa vám mohli páčiť