100.0000
(1)
Left
Center
Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) + interaktívny obsah

Kompletná príprava na maturitu z angličtiny jazykovej úrovne B2 + interaktívny obsah na yesky.sk

EAN
978-80-8133-066-7
Počet strán
656 (2 knihy)
Formát knihy
170x246 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
853 g
Right
24,50 €
22,05 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Hodnotenie

Pridať nový komentár

5

Táto kniha o angličtine je skutočne úžasná. Obsahuje jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenia gramatických pravidiel a množstvo praktických cvičení, ktoré pomáhajú pri ich osvojení. Autor navyše používa zaujímavé príklady a situácie, vďaka čomu sa učenie stáva zábavným a efektívnym. Kniha je skvelým sprievodcom pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo zlepšiť svoju angličtinu. Určite ju odporúčam.

Martinus: Andrea a SoňaKniha je rozdelená do dvoch častí po 15 lekcií. Na zakúpenie oboch častí poskytne Ministerstvo školstva finančné prostriedky. Dajú sa však kúpiť len spolu ako jeden set. 

Kniha sa každoročne objavuje v rebríčkoch najpredávanejších kníh v obchodných reťazcoch.

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B2

Kniha sa každoročne objavuje v rebríčkoch najpredávanejších kníh v obchodných reťazcoch.

Ministerstvo školstva vydalo k tejto sade odporúčaciu doložku platnú do 31.08.2023 a na jej zakúpenie poskytne škole finančné prostriedky.   

Z praktických dôvodov je príručka rozdelená na dve časti:

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) 1. časť – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete: rozpracované maturitné témy 1 – 15, 3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturite, kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch.

Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2)  2. časť – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 4. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete: rozpracované maturitné témy 16 – 30, 3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturite, kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch, návod na prípravu na ústnu skúšku (návod k videu).

Súčasťou sady príručiek je interaktívny obsah na www.yesky.sk:

 • audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením,
 • prezentácie maturitných tém v PowerPointe,
 • video so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov s návodom ako na to,
 • audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením v testoch vo formáte mp3,
 • interaktívne testy k lekciám,
 • interaktívne maturitné testy s vyhodnotením,
 • ďalšie obrázky k témam (k časti Speaking: opis obrázku).

V našej publikácii teda nájdete všetko, čo potrebujete:

 • 30 podrobne rozpracovaných maturitných tém podľa požiadaviek pre maturantov na jazykovú úroveň B2, vrátane tém s profesijným zameraním (napr. Banking and Finances, Crime and Justice, Multicultural Society and International Institutions, Learning Languages a iné); jednotlivé témy nájdete spracované v textovej aj v obrazovej podobe (na www.yesky.sk); tematicky viazané úvodné texty majú zvýraznenú kľúčovú slovnú zásobu a sú sprevádzané otázkami na porozumenie,
 • cvičenia na zopakovanie gramatiky, tematickej slovnej zásoby a rečových zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie) spolu s kľúčom správnych odpovedí,
 • prehľad kľúčovej slovnej zásoby k danej téme prostredníctvom prehľadných tabuliek so slovnou zásobou a praktického prekladového slovníka v každej lekcii s uvedenou výslovnosťou pri problematických slovách a slovných spojeniach,
 • vyše 50 audionahrávok dialogických a monologických textov, ktoré nahovorili anglickí, írski, americkí a slovenskí učitelia angličtiny, 
 • 6 kompletných maturitných testov a kľúčom správnych odpovedí. 

Úvodné texty (rozpracované maturitné témy) nie sú určené na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.
Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede.

 

Obsah prvej knihy Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2)

Úvod
Lekcia 1: Family
Lekcia 2: Culture and Art
Lekcia 3: Sports and Games
Lekcia 4: Housing
Lekcia 5: Food
Lekcia 6: Shopping
Lekcia 7: Banking and Finances
Lekcia 8: Health Care
Lekcia 9: Education
Lekcia 10: Jobs
Lekcia 11: Human Relationships
Lekcia 12: People and Nature
Lekcia 13: Science and Technology
Lekcia 14: Communication – Its Means and Forms
Lekcia 15: Learning Languages
KEY TO UNITS
TAPESCRIPTS
TESTS (1 – 3)
SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS
SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

 

Obsah druhej knihy Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2)

Úvod
Lekcia 16: People and Society
Lekcia 17: Mass Media
Lekcia 18: The Young and Their World
Lekcia 19: Fashion
Lekcia 20: Hobbies, Leisure and Lifestyle
Lekcia 21: Travelling
Lekcia 22: Towns and Places
Lekcia 23: Multicultural Society and International Institutions  
Lekcia 24: Public Holidays
Lekcia 25: Crime and Justice
Lekcia 26: Reading Books
Lekcia 27: Idols, Celebrities and Famous Personalities
Lekcia 28: The United Kingdom – Facts, Culture and People
Lekcia 29: The United States of America 
Lekcia 30: Slovakia – My Homeland 
KEY TO UNITS
TAPESCRIPTS  
TESTS (4 – 6)
NÁVOD NA PRÍRAVU NA ÚSTNU ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY (k nahrávke na videu)
SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS
SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

Autorky: Soňa a Andrea

Vpravo: Andrea Billíková, PhD.

vedúca autorského tímu, autorka koncepcie cvičebnice a videonahrávky

metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny. 

Vľavo: Soňa Kondelová, PhD.

spoluautorka cvičebnice a videonahrávky, redaktorka, korektorka

lektorka anglického a francúzskeho jazyka, redaktorka, korektorka, prekladateľka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Vedie autorské tímy a rediguje cudzojazyčné publikácie vo vydavateľstve Enigma Publishing. Ako lektorka na Katedre prekladu FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich prekladateľov. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, redaktorkou pracovných zošitov angličtiny pre základné školy, ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania prekladu.

 

Autorky: Luba a Alena

Vľavo: PaedDr.Ľubica Babošová

autorka prezentácií, autorka testov, realizátorka pilotovania cvičebnice

Od roku 1997 vyučuje anglický a nemecký jazyk na Gymnáziu Párovská v Nitre. Od roku 2005 vedie sekciu cudzích jazykov ako predsedníčka predmetovej komisie a pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka. Od roku 2010 pracuje v Štátnej jazykovej škole na Gymnáziu Golianova v Nitre ako vyučujúca anglického jazyka. 

Vpravo Mgr. Alena Peťovská

autorka prezentácií

Od roku 2001 vyučuje anglický jazyk a matematiku na Gymnáziu Párovská v Nitre. Spolupracuje na medzinárodných projektoch a aktívne sa zaujíma o nové metódy výučby cudzieho jazyka.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov