Obchodné podmienky pre kníhkupcov

Kníhkupci Slovensko

Základná podmienka:

Ak chcete s nami spolupracovať musíte sa zaregistrovať cez našu stránku - aj v prípade, ak na objednávanie kníh nebudete našu stránku využívať (napr. objednávky cez telefón, poštou, mailom). Dôvod: potrebujeme vaše aktuálne údaje do faktúr a na vzájomnú komunikáciu. Registračný formulár je neverejný, v prípade zmeny vašich údajov ho opravte. Poštou alebo mailom nám tiež zašlite Výpis z OR alebo Živnostenský list. Za kníhkupcov považujeme majiteľov kamenných predajní alebo e-shopov.

Distribučným firmám tovar neposkytujeme - my sami sme distribučná firma.

Naše rabaty sú nastavené na maloobchodné predajne a internetové kníhkupectvá.
Pokrývame cca 95 % predajní v SR.

Dodacie lehoty:

Vašu objednávku vybavíme do cca 7 dní po jej obdržaní. 

Splatnosť faktúr:

do 30 dní odo dňa doručenia tovaru - prosíme striktne dodržať!
V prípade finančných problémov sa ozvite.

Neplatičom po úhrade dlhov môžeme dodať tovar len pri platbe vopred!

Rabat:

30 %
Vyšší rabat neposkytujeme.

Dôvody:

- naše knihy sa dobre predávajú, niektoré doslova nestačíme tlačiť (odborné knihy pravidelne aktualizujeme)
- takmer tretinu z ceny knihy považujeme za dostatočnú odmenu za jej predaj (náš zisk je väčšinou oveľa nižší, nehovoriac už o honorároch autorov)  

Manipulačný poplatok: 2,50 € (+ DPH) za každý poslaný balík do 31,5 kg. 

Výhodné je preto objednávať si viac kníh, manipulačný poplatok prepočítaný na 1 knihu sa tak stane zanedbateľný.

V prípade osobného doručenia neplatíte nijaký poplatok. Doručujeme len podľa našich možností, skôr výnimočne. 

V prípade väčších objednávok, je zvykom si tovar prísť osobne prevziať do nášho skladu vlastnou dopravou.

Vo výnimočných prípadoch je možné požadovať zaslanie kníh na paletách kuriérskou službou. Dopravné náklady dohodneme s klientom vopred telefonicky.

Je nepísaným pravidlom predávať knihy v maximálnych cenách uvedených na faktúre. Ceny jednotlivých dotlačí sa môžu líšiť.

Reklamácie:

Príp. chybné výtlačky nám pošlite ako obyčajný list. Vymeníme vám ich v najbližšej dodávke.

Ochrana osobných údajov:

Spoločnosť ENIGMA PUBLISHING s.r.o spracováva osobné údaje poskytnuté klientmi pri obchodnom styku len vo svojich interných informačných systémoch a v informačnom systéme firmy, ktorá vedie naše účtovníctvo, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Poskytnutie údajov tretej strane je vylúčené. Podrobnosti 

Obchodné údaje nášho vydavateľstva:

 • Názov firmy: ENIGMA PUBLISHING s.r.o., Hurbanova 15, 949 01 Nitra
 • Konatelia: Mgr. Vladimír Preložník, Mgr. Soňa Kondelová, PhD.
 • IČO: 44542321
 • IČ DPH: SK 2022739092
 • Banka: Fio banka (banka bez poplatkov - odporúčame ju aj Vám)
 • Číslo účtu: 2200204621/8330
 • IBAN: SK 49 8330 0000 0022 0020 4621
 • Majiteľ účtu: ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
 • Konštantný symbol pre dodávky kníh: 0008
 • Variabilný symbol = číslo faktúry.
 • Telefón: 0911 272 609, 0905 936 757
 • E-mail: enigma@enigma.sk