0
(0)
Left
Center
Angličtina - písomné práce (B1)

Precvič si písanie maturitného slohu z angličtiny

EAN
978-80-8133-098-8
Počet strán
88
Formát knihy
177x249 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
126 g
Right
8,80 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Príprava na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

Preštudujte si, ako sa píšu jednotlivé útvary maturitného slohu:

OPIS OSOBY, OPIS MIESTA, RECENZIA, ROZPRÁVANIE, ÚRADNÉ LISTY, SÚKROMNÉ LISTY, ČLÁNOK, ESEJ

Pozrite si:

  • formu slohu
  • konkrétnu ukážku
  • typické frázy
  • upozornenia

Napíšte si sloh podľa zadania a porovnajte s vypracovanou ukážkou na yesky.sk

29

Ľubica Babošová

Od roku 1997 vyučuje anglický a nemecký jazyk na Gymnáziu Párovská v Nitre. Od roku 2005 vedie sekciu cudzích jazykov ako predsedníčka predmetovej komisie a pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka. Od roku 2010 pracuje v Štátnej jazykovej škole na Gymnáziu Golianova v Nitre ako vyučujúca anglického jazyka.

Andrea Billíková

Metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií.

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny.

Zdenka Cvíčelová

Od roku 2006 pracovala ako lektorka anglického jazyka v súkromnej jazykovej škole College, neskôr vyučovala anglický a taliansky jazyk na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre a Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave. V rámci rigorózneho štúdia analyzovala efektívne využitie anglických doplnkových učebných materiálov na stredných pedagogických školách. V súčasnosti sa venuje redaktorskej činnosti.

Eva Dobiaš

Vyštudovala anglický jazyk (AJ) a kulturológiu. Od roku 2000 vyučuje AJ na Gymnáziu Golianova v Nitre. V rámci bilingválneho štúdia vedie semináre Umenia a kultúry a Písania. Je koordinátorkou bilingválneho vzdelávania na škole a členkou komisie pre štátne jazykové skúšky z angličtiny. Pripravuje študentov na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z AJ na Štátnej jazykovej škole na Gymnáziu Golianova v Nitre.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov