0
(0)
Left
Učebnica s príspevkom MŠ SR
Center
Angličtina - maturita - jazyková úroveň C1 + interaktívny obsah
Autor

Kompletná príprava na maturitu z angličtiny, jazyková úroveň C1

 • úvodné texty k témam, množstvo slovnej zásoby, nácvik všetkých zručností na jazykovej úrovni C1
 • modelové maturitné testy C1
 • interaktívny obsah na www.yesky.sk

Maturitná skúška C1 - videotipy ako na to

EAN
978-80-8133-067-4
Počet strán
343
Formát knihy
177x249 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
490 g
Right
20,50 €
18,45 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Odporúčané Ministerstvom školstva

Prvá tlač tejto knihy sa vypredala za štyri mesiace. Ďakujeme.

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1

Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny. 

Prvá časť knihy (UNITS) obsahuje:

 • vypracované maturitné témy v 19 lekciách,
 • kľúčovú slovnú zásobu pred úvodným textom a zvýraznenú v texte (Vocabulary Input),
 • úvodný text (Introductory text), ktorý sumarizuje informácie o téme a je rozdelený do podtém s otázkami na porozumenie textu, (Tento text nie je určený na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.)
 • cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz (Vocabulary Practice),
 • cvičenia na nácvik počúvania s porozumením (Listening),
 • cvičenia na precvičenie gramatiky a lexiky v kontexte (Language in Use),
 • cvičenia na precvičenie zručnosti čítania s porozumením (Reading),
 • cvičenia na precvičenie zručnosti písania – zadania na vypracovanie rôznych slohových útvarov so stimulom.

Cvičenia boli vypracované na základe Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. 

Súčasťou tejto časti knihy je aj kľúč správnych odpovedí k úlohám a prepis nahrávok. Nahrávky k časti Počúvanie s porozumením a nahrávky k testom nájdete na www.yesky.sk.

Druhú časť knihy (SPEAKING) predstavuje 7 zadaní na ústnu časť maturity. Každé zadanie je polytematické a obsahuje rôzne úlohy na nácvik zručnosti hovorenia (opis obrázku/grafu/tabuľky na základe stimulu, debata, simulácia, role play...) Ku každému zadaniu nájdete aj zoznam užitočných konverzačných fráz.

Tretiu časť knihy (TESTS) tvoria dva kompletné maturitné testy vypracované podľa Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Tieto modelové testy zahrňujú aj nácvik zručnosti počúvania s porozumením. 

Štvrtá časť knihy (ADDITIONAL MATERIAL) zahrňuje:

 • confusing words: cvičenia na precvičenie významu niektorých slov, ktoré sa v používaní často mýlia (primerane jazykovej úrovni C1),
 • phrasal verbs: zoznam vybraných frázových slovies,
 • irregular verbs: zoznam nepravidelných slovies,
 • Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov.

Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu.

 

Obsah knihy Angličtina - maturita - jazyková úroveň C1

I. UNITS 
(introductory texts, vocabulary practice, language in use, reading and listening comprehension, writing)
Unit 1: FAMILY
Unit 2: PLACES TO LIVE 
Unit 3: HOBBIES
Unit 4: SPORT
Unit 5: HEALTH ISSUES
Unit 6: SHOPPING, ADVERTISING AND BANKING
Unit 7: CULTURE AND ART
Unit 8: MULTICULTURALISM AND GLOBALISATION
Unit 9: SOCIAL ISSUES
Unit 10: ENVIRONMENTAL ISSUES
Unit 11: THE ECONOMY
Unit 12: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Unit 13: COMMUNICATION AND MEDIA
Unit 14: BEING YOUNG
Unit 15: EDUCATION AND WORK
Unit 16: SLOVAKIA
Unit 17: TRAVELLING AND TOURISM
Unit 18: ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
Unit 19: HOLIDAYS AND CELEBRATIONS
KEY
TRANSCRIPTS 

II. SPEAKING
Speaking tasks 1
Speaking tasks 2
Speaking tasks 3
Speaking tasks 4
Speaking tasks 5
Speaking tasks 6
Speaking tasks 7

III. TESTS
TEST 1
Key     
Transcripts     
TEST 2
Key     
Transcripts   

IV. ADDITIONAL MATERIAL
Confusing Words
Phrasal Verbs
Irregular Verbs

Self Evaluation

SUMMARY OF GRAMMAR TENSES

Scott ElbornScott Elborn

Pochádza z okolia Cambridge, študoval na Univerzite v Exeteri.

Vyučoval angličtinu ako cudzí jazyk v Anglicku a už viac ako 20 rokov na Slovensku.

Je skúšajúcim Cambridge English Exams a odborným spolupracovníkom a korektorom učebných textov určených na výučbu angličtiny.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov