16. 8. 2023
0
4
18
Liečba detí s ADHD pozostáva z multimodálneho terapeutického prístupu, tzn. z rôznych terapeutických intervencií (zásahov), ktoré sa vykonávajú súbežne tak priamo s dieťaťom, ako aj nepriamo s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi. Intervencia u dieťaťa: kognitívno-behaviorálna psychologická…
16. 8. 2023
0
4
17
Asi polovica detí s ADHD má aj iné pridružené poruchy či komorbidity. Je zrejmé, že v dôsledku toho vznikajú ešte zložitejšie podmienky, ktoré treba zvládnuť. Deti s ADHD majú často aj špecifické poruchy učenia (ŠPU), teda dyslexiu, dysgrafiu, dyzortografiu, dyskalkúliu, preto sú pre ne učenie sa,…
14. 7. 2023
0
9
53
S Hankou som sa rozprával v príjemnom prostredí kaviarne, ktorá je súčasťou kníhkupectva. Vždy ma udivovalo s akou pokorou a zároveň hrdosťou hovorí o tom, čo sa deje u nej v triede. Hanka: „Som zvedavá o čom bude ten rozhovor. Ja som úplne normálny človek. Myslím si, že neviem povedať niečo…
12. 7. 2023
0
9
74
Najčastejšie otázky o deťoch s ADHD v škole: Je dieťa s ADHD aj agresívne? ADHD sa zvyčajne s agresivitou nespája. Deti s ADHD môžu mať emočnú dysreguláciu, čo v kombinácii s ich impulzívnosťou môže mať výrazný vplyv na ťažkosti so sebaovládaním hnevu. Epizódy „závažnej poruchy kontroly so slovnou…

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Najpopulárnejšie príspevky

Cestovateľské okienko

Literárny blog