Kontakt na nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť ENIGMA PUBLISHING s.r.o.

Fakturačná adresa:
ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Hurbanova 15
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel.: +421 911 272 609‬, +421 905 936 757‬
email: enigma@enigma.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: FIO BANKA
Č.účtu/kód: 2200204621/8330
IBAN: SK 49 8330 0000 0022 0020 4621 (vynechať medzery)
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol
- pre platby za tovar 0008
- pre platby za uverejnenie reklamy 0308
Variabilný symbol = číslo našej faktúry

IČO: 44542321
DIČ: 2022739092
IČ DPH: SK2022739092
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

OR OS Nitra Odd. Sro, vložka č.: 23740 / N
Rok vzniku: 1991

Bankovní spojení pro klienty z České republiky (naše faktura musí být vystavena v Kč):

Fio banka
Číslo účtu: 2000204619/2010
Majiteľ účtu: ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Mena: české koruny

Adresa majitele účtu: ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Hurbanova 15, 949 01 Nitra