2980
Kope vás múza
15.04.2022 - 21:03
0
78
1370

Exodus – Passover – Pesach – Pascha - Prechod

(Pilot 369 – trailer ; sci-fi triler už v predaji; update 14.1.2022; UkážkyPilot 369 - "Swiss Army Knife" do krytu, kde nie je signál...) 

      Po sedemnástich dňoch putovania nehostinnou púšťou Sinajského polostrova dorazili Izraeliti pod Mojžišovým vedením k brehom Červeného mora. Nepreniknuteľné skalnaté útesy Etham na severe, Tiranská úžina na východe a Červené more na juhu, uväznili Izraelitov v slepej uličke. Takmer dva milióny Izraelitov uviazlo v stanovom tábore na hranici Egyptskej ríše.

      Vyčkávajú na Sinajskej pláži už 8 dní. Zvedovia, vyslaní po spiatočnej ceste, sa vrátili s informáciou, že Faraón so štyrmi divíziami po zuby ozbrojených vojakov k ním dorazí najneskôr za 24 hodín. Zásoby vody a jedla sa míňajú.

      Nervozita a zúfalstvo v tábore Izraelitov vrcholí. Svoj hnev obracajú voči Mojžišovi, ktorý ich neúnavne presviedča, že cez Tiranskú úžinu prejdú suchou nohou na protiľahlú Arabskú pláž...

#

Riadiaca paluba gravitačnej transportnej kapsuly TK03.

      Cestou na arabskú pláž, prelietajúc nad sinajskou plážou, na ktorej to vrie, kútikom oka mrknem na mávajúceho Mojžiša a bojujúceho Jushuu. Mojžiš je zaťatý a vytrvalý ako jeho pra-pradedo Jacob, ktorého som sa nevedel striasť pri rieke Jabok, kedy sa po mne vrhal ako ťava za mrkvou.

      Joshua už prišiel o vyše polovicu svojich mužov a sám sa aktívne zapája do potýčiek s Izraelitmi, posmeľujúc pritom výkrikmi svojich ešte bojaschopných druhov. Áron vzdáva márnu snahu presvedčiť Mojžiša aby prestal mávať a vykrikovať nezmysly o tuneli, ktoré zakaždým len zvyšujú agresivitu dorážajúceho davu. Opatrne schádza zo skaly na pomoc Joshuovi, opierajúc sa pritom o svoju zakrivenú bakuľu, ktorá mu o chvíľu už bude slúžiť ako zbraň.

      ‚Nevydržia dlhšie ako 15 minút,‘ pomyslím si v duchu, a svoju pozornosť už sústreďujem na gravitačnú transportnú kapsulu DT1, ktorá ako obrovská žaba spočíva na piesku arabskej pláže podo mnou.

      – Zavŕtajte sa do hĺbky 70 metrov! – vydávam povel posádke DT1.

      Hologram mi potvrdzuje prijatie rozkazu, a kapsula DT1 zahalená do víriaceho piesku začína pomaly klesať na určenú pozíciu.

#

      Do mnou odhadovaného kolapsu Mojžišovej ochranky pod Joshuovým velením zostáva necelých sedem minút. Presúvam sa späť, nad sinajskú pláž, na pozíciu 50 metrov nad Mojžiša a snažím sa zorientovať v dramaticky sa meniacej situácii. 

      Doráňaný a zakrvavený Joshua, teraz už v prvej línii, bráni vlastným telom Árona, ktorý sa mu spoza chrbta snaží pomáhať bakuľou. Pohyb davu spomaľuje už len bariéra z mŕtvych a zranených tiel, ktorá zostáva po hŕstke udatne bojujúcich Joshuových obrancoch.

      Áron pozrie na mávajúceho Mojžiša, stojaceho na skale trčiacej z mora a vidiac, že situácia je stratená, vyštverá sa z posledných síl k Mojžišovi na skalu a šklbaním za tóbu prinúti Mojžiša aby sa otočil a prestal mávať bakuľou.

      Mojžiš, vytrhnutý z tranzu sa otáča a, s výrazom šialenej šelmy v očiach, precitá nad obrazom skazy a beznádeje, ktorý sa mu naskytá pred očami.

      – Mojžiš, zlez dolu a bojuj s nami ako chlap! Nevdáme sa bez boja! – kričí Áron z posledných síl na neprítomne civiaceho Mojžiša.

      Joshua padá rezignovane hlavou k zemi. Roztiahnuté ruky, v ktorých už nedrží žiadnu zbraň, zabára skrvavenými dlaňami do milosrdného objatia teplého piesku sinajskej pláže a odovzdane čaká na posledný úder.

      Rozzúrený útočník, pripravený na smrteľný zásah, s mečom zdvihnutým nad hlavou a nasmerovaným na Joshuov zátylok, naberá dych pred posledným úderom...

#

Riadiaca paluba gravitačnej transportnej kapsuly TK03.

      S gravitačným štítom na maxime, neviditeľný pre vonkajšieho pozorovateľa, nehybne visím nad Mojžišom a rezignovane sa snažím pohľadom lokalizovať na navigačnom holograme ikonu, ktorou aktivujem gravitačný výťah. Je to posledná šanca ako zachrániť aspoň život Mojžiša a dostať ho do bezpečia prvej paluby mojej kapsuly.

      Pohľadom pritom míňam frekvenčný skener vedomia, ktorý indikuje mizivú, ale existujúcu aktivitu delta vĺn v Mojžišovom mozgu. Reflexom ľavej ruky aktivujem na holograme časovú poruchu v priestore gule s priemerom jeden kilometer, v centre ktorej sa nachádza moja gravitačná kapsula.

      Časová porucha bude trvať presne jednu minútu a spôsobí, že pre všetky živé bytosti v inkriminovanom priestore prestane plynúť čas, ale neprestanú vnímať. Znamená to toľko, že získavam čas jednej minúty, aby som zachránil životy Mojžiša, Árona a Joshua, pretože všetci, vrátane útočníka chystajúceho sa zasadiť Joshuovi smrteľný úder, zamrzli v čase. Všetky orgány v tele im prestali pracovať, svaly zamrzli v práve vykonávanom pohybe a dych sa zasekol presne na jednu minútu. Zamrzli všetci, okrem prorokov, ktorých vedomie má schopnosť ignorovať časové poruchy.

      Pomocou frekvenčného skenera sa pripájam na Mojžišove vedomie a snažím sa nadviazať komunikáciu:

      – Mojžiš! Prorok Mojžiš! – opakovane, kľudným hlasom smerujem výzvu k Mojžišovi.

      – Nepočúval si ma pozorne. Hovoril som ti, aby si bakuľou označil miesto prechodu cez Červené more až na môj povel. Ten povel ti dávam teraz. Označ bakuľou miesto, kade prejdete všetci suchou nohou cez more. Označ to miesto teraz! – ukončujem kľudne, ale rázne, svoj monológ adresovaný Mojžišovi.

      Mojžiš sa otáča smerom k pieskovému mraku, ktorý stále visí nad arabskou plážou, a obidve ruky dvíha nad hlavu.

Exodus_Tunel+text-Bratia

      – Bratia a sestry! Všetci, spolu so mnou, prejdeme cez more po vlastných nohách týmto smerom! – vykríkne Mojžiš a ruku, zvierajúcu pokrivenú bakuľu, vystrie smerom k pieskovému mraku nad arabskou plážou, na protiľahlej strane Tiranskej úžiny, krížom cez Červené more.

      – Mojžiš, počúvaj ma pozorne! – využívam otvorený komunikačný kanál nadviazaný s vedomím proroka Mojžiša.

      – Za pár sekúnd sa more rozostúpi, v mori sa objaví tunel, a do tunela sa začne valiť piesok z pláže. Oznám Izraelitom aby všetci odstúpili do bezpečnej vzdialenosti smerom ku skalám, a aby do tunela nikto nevstupoval. Všetci musíte čakať na posolstvo, ktoré odo mňa dostaneš, až keď bude tunel úplne pripravený a bezpečný. Každý kto vstúpi do tunela skôr, ako odo mňa dostaneš posolstvo, zomrie! – varujem Mojžiša pred vstupom do tunela bez môjho povolenia a pokračujem:

      – Do tvojej božskej palice (pozn. autora: zakrivená palica-bakuľa, ktorú mal Mojžiš stále pri sebe, sa v druhej knihe Tóry a hebrejskej Biblie označuje aj ako „božská palica“) ti za malú chvíľu pošlem liečivú božskú silu. Choď a zastav krvácanie, utíšiš bolesť a zbav utrpenia všetkých zranených na pláži za tebou! – ukončujem sériu informácii, ktoré som uznal za nevyhnutné tlmočiť Mojžišovi.

#

      – Prednú bránu otvoriť na plnú šírku a IHNEĎ vygenerovať dvojtrubicový gravitačný tunel s priemerom 100 metrov, ukončený na hranici sinajskej pláže a vzdialený 150 metrov od skaly, na ktorej stojí postava mávajúca zakrivenou palicou, – vydávam povel adresovaný posádke DT1.

      Ostáva presne desať sekúnd do ukončenia časovej poruchy.

#

      V mieste, kde z arabskej pláže vystupuje smerom k nebesiam obrovské pieskové mračno, sa s obrovským dunením a hrmotom začína dvíhať spenená morská voda. Tlmené dunenie sa zosilňuje a spenená morská voda kropí v zlomku sekundy telá Izraelitov na sinajskej pláži. More sa rozostupuje a odkrýva obrovský tmavý tunel s priemerom sto metrov.

      Večerné slnko zapadajúce za skalnaté masívy Sinajského polostrova zalieva vchod do tunela a svojím oranžovým svitom osvetľuje morskú vodu vlniacu sa pozdĺž jeho zaoblených stien.

      Časová porucha, ktorú som vygeneroval, sa presne po jednej minúte končí.

#

      Útočník, stojací nad Joshuom, púšťa zdvihnutý meč za chrbát a padá na kolená, do piesku, tesne vedľa nehybne ležiaceho Joshua.

      – Zázrak! Zázrak! Zázrak!... – vykrikuje, a dookola z plných pľúc opakuje, kľačiaci útočník. Postupne sa k nemu pridávajú desiatky a stovky bojovo naladených Izraelitov, skláňajúc pritom svoje, na boj pripravené zbrane.

      Piesok sinajskej pláže v blízkosti vytvoreného tunela sa začína pomaly, ako obrovská lenivá morská vlna, zosúvať do vstupného otvoru vytvoreného tunela a Mojžiš vytrhnutý z hypnotického tranzu kričí smerom k Izraelitom:

      – Spaste svoje životy a bežte smerom ku skalám, preč od tunela! –

      Mojžiš s uspokojením sleduje, ako všetci Izraeliti, stojaci a kľačiaci v blízkosti tunela, bez reptania, pokojne a rozvážne ustupujú smerom ku skalám, presne podľa jeho pokynov. Skala na ktorej Mojžiš stojí, je od ústia tunela vzdialená takmer 150 metrov, a k žiadnym masívnym posunom plážového piesku v jej blízkosti nedochádza.

      Mojžiš zostupuje s Áronovou pomocou zo skaly a bez otáľania, presne podľa pokynom tajomného, božského hlasu, ktorý mu stále doznieva v hlave, pristupuje k Joshuovi sfarbujúceho vlastnou krvou piesok na pláži, na ktorej leží s tvárou zaborenou do piesku. Prikladá zakrivenú božskú palicu k Joshuovi, hlavu obracia smerom k nebesiam a so zavretými očami v duchu prosí LORD-a [1], aby nenechal Joshua zomrieť. Všetky otvorené rany na Joshuovom tele prestávajú v zlomku sekundy krvácať a pred očami užasnutých Izraelitov sa sceľujú a sfarbujú dožlta. Joshuovým telom prebehne silný kŕč, prudko zdvihne hlavu z piesku, doširoka otvorí oči a zhlboka sa nadýchne.

      – Je mi zima, – zašepká Joshua do ucha nakloneného Mojžiša, ktorý vzápätí oslovuje okolo stojacích, úžasom skamenených Izraelitov, aby prinášali prikrývky a teplý čaj, pretože to budú potrebovať aj ostatní zranení.

      Nevšímajúc si na neho smerované oslavné výkriky nadšenia a radosti postupuje neúnavne od jedného zraneného k druhému, až pokiaľ sa na pláži nenachádzajú žiadne nehybné telá. 

[1] LORD je označenie najvyššieho boha Izraelitov. LORD je písaný vždy ako jedno slovo, veľkými písmenami, bez skloňovania.


Kniha, pôvodný slovenský sci-fi thriller „Pilot 369“ vás unaví, pretože nezaspíte pokiaľ ju neprečítate celú. Už v predaji napr. v kníhkupectve Martinus.

      Je pokrvná línia Ježiša Krista skutočne prerušená? Čo spája incidenty lietadlových lodí Nimitz a T. Roosevelt, zdokumentované pilotmi najmodernejších bojových stíhačiek a oficiálne potvrdené Ministerstvom obrany USA s biblickými príbehmi starozákonných prorokov Israel-a (Jacoba) a Mojžiša?

      Biblický zápas proroka Jacoba (Israel-a) s Anjelom kanonizovali vo svojich svätých knihách židia, kresťania aj moslimovia. Bola to fikcia, alebo prvé zdokumentované blízke stretnutie tretieho druhu, zápas z ktorého zástupca ľudskej rasy – prorok Jacob vyšiel ako „víťaz“?

      Ako súvisí Exodus Izraelitov z Egypta s gravitačnými technológiami?

      V januári 2015 bol pozorovaný posádkou lietadlovej lode Theodore Roosevelt lietajúci objekt porušujúci všetky ľudstvu známe fyzikálne zákony, ktorý dostal označenie „Gimbal incident“.

      Ako dokázal taxikár z Marseille zalarmovať najutajenejšie oddelenie amerického Pentagónu?

      Kniha, pôvodný slovenský scifi thriller „Pilot 369“ detailne popisuje možný priebeh incidentov Nimitz, Gimbal a mnohých ďalších…

      „Pilot 369“ – kniha, pôvodný slovenský sci-fi triler.

      Video trailer ku knihe na YouTube kanály: Pilot 369Ukážky.

      Na stránkach knihy, sci-fi trileru Pilot 369 nájdete všetky odpovede na otázky súvisiace s gravitáciou a gravitačnými technológiami o ktorých ľudstvo už začína niečo tušiť, ale vôbec ich neovláda.

      Sci-fi triler, kniha Pilot 369 – napätie a strhujúca akcia od začiatku do konca – tip na originálny darček. Knihu, sci-fi thriller Pilot 369, hľadajte na pulte svojho kníhkupectva.

Pridať nový komentár

Viac o autorovi

Počet príspevkov:
9
Počet nazbieraných
615

Pilot 369, pôvodný slovenský sci-fi triler – kniha aj pre tých, ktorí inak nečítajú.

Žiadna "vata". Zdokumentované fakty, napätie a plnokrvná strhujúca sci-fi akcia s gravitáciou v hlavnej úlohe.

Sci-fi thriller, kniha "Pilot 369", originálny darček.

Všetky príspevky od autora

Príspevky, ktoré by sa vám mohli páčiť