Soňa Kondelová

O mne

Redaktorka, prekladateľka, učiteľka a mama, ktorú zaujíma čo, prečo a ako sa v živote učíme.

Blog články používateľa

Počet príspevkov: 3
16. 8. 2023
0
36
38
Liečba detí s ADHD pozostáva z multimodálneho terapeutického prístupu, tzn. z rôznych terapeutických intervencií (zásahov), ktoré sa vykonávajú súbežne tak priamo s dieťaťom, ako aj nepriamo s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi. Intervencia u dieťaťa: kognitívno-behaviorálna psychologická…
16. 8. 2023
0
37
150
Asi polovica detí s ADHD má aj iné pridružené poruchy či komorbidity. Je zrejmé, že v dôsledku toho vznikajú ešte zložitejšie podmienky, ktoré treba zvládnuť. Deti s ADHD majú často aj špecifické poruchy učenia (ŠPU), teda dyslexiu, dysgrafiu, dyzortografiu, dyskalkúliu, preto sú pre ne učenie sa,…
12. 7. 2023
0
55
102
Najčastejšie otázky o deťoch s ADHD v škole: Je dieťa s ADHD aj agresívne? ADHD sa zvyčajne s agresivitou nespája. Deti s ADHD môžu mať emočnú dysreguláciu, čo v kombinácii s ich impulzívnosťou môže mať výrazný vplyv na ťažkosti so sebaovládaním hnevu. Epizódy „závažnej poruchy kontroly so slovnou…
16. 8. 2023
0
36
38
16. 8. 2023
0
37
150
12. 7. 2023
0
55
102