3023
ADHD a liečba
Výchova a vzdelávanie

ADHD a liečba

Liečba detí s ADHD pozostáva z multimodálneho terapeutického prístupu, tzn. z rôznych terapeutických intervencií (zásahov), ktoré sa vykonávajú súbežne tak priamo s dieťaťom, ako aj nepriamo s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi.

  • Intervencia u dieťaťa: kognitívno-behaviorálna psychologická intervencia, rehabilitačné terapie pri ťažkostiach s učením, pomoc s úlohami, individuálny vzdelávací program.
  • Intervencia u rodičov: skupinové školenia rodičov (tzv. Parent training) a (nevyhnutné) individuálne školenia rodičov, teda školenia len s rodičmi dieťaťa, počas ktorých dostanú špecifické a individualizované poradenstvo o najúčinnejších výchovno-vzdelávacích stratégiách na zvládanie problematického správania dieťaťa.
  • Intervencia u učiteľov: skupinové školenia učiteľov o ADHD (tzv. Teacher training; odborná príprava učiteľov), ale aj individuálne školenia pre vyučujúcich dieťaťa s lekárom-odborníkom, ktorý ho má v starostlivosti.

Pridať nový komentár

Viac o autorovi

Počet príspevkov:
3
Počet nazbieraných
125

Redaktorka, prekladateľka, učiteľka a mama, ktorú zaujíma čo, prečo a ako sa v živote učíme.

Všetky príspevky od autora

Príspevky, ktoré by sa vám mohli páčiť