matus

Blog články používateľa

Počet príspevkov: 29
19. 11. 2021
0
49
266
Ako môžeme niečo vydávať za neoblomný fakt. Aký vzpupnosti a pýchy akt. V kolobehu zázraku prírody, kde sme denne svedkami zmien a obrody. Nekonečného života vývoja, a mi nevieme, ani čo v našich telách sa odvíja. V moci vesmíru a jeho nekonečných zmien, sme otroci našich cien. Tá falošná istota,…
19. 11. 2021
0
22
242
Vták slobodne lieta nad našimi hlavami. V tých hlavách máme, samé problémy, V našich srdciach tiež slobodne lieta vták. Tak sa treba srdca držať, a myšlienky v hlave opustiť a tak nechať.
19. 11. 2021
0
22
209
Verím v život. Verím v radosť. Verím v lásku. Verím v súcit. Verím v šťastie. To ostatné strach, hnev a nenávisť, nám iba v hlave rastie. Keď nebudeme zalievať túto burinu sváru, náš život bude taký, aký nemá páru.
19. 11. 2021
0
24
223
Nenávisť ovládla ľudí. Mňa osobne to dosť mrzí Uverili objektívnej realite, tej z modrých javísk domácich, amfiteátrov, ktorá pôsobí celkom skryte. Pomaly sa vkráda do hláv ľudí, ich srdce stále viac a viac studí. Ako by povedal Hans Christian Andersen, pomôže slza, a skončí sa zlý sen. Ale zadrž…
19. 11. 2021
0
25
182
Ako papierový motýľ zhorel nad života plameňom. Ten čo chcel svoju pravdu brániť kameňom. Pravda je iba na vec pohľad, iba názor. Nie je to zaručený poklad. Preto treba dať pozor, čo srdce nám vraví, aby sme neboli príliš dravý. A v živote ostali hraví. S láskou bez bázne a strachu, neskončili…
19. 11. 2021
0
21
240
Dnes test ukáže či nie som hrozba pre spoločnosť našu. Či môžem si v kaviarni zjesť ovsenú kašu. Divná doba keď slovo negatívny prináša pozitívne správy, ale čo už, hurá som zdravý. Nečudo, však telo je mojím chrámom, ale aj tak nemôžem posedieť v kaviarni, s očkovaným pánom.
19. 11. 2021
0
23
179
Rozhovory s mojím srdcom, sú vždy o niečom vrúcnom . reč ktorej rozumie, súcit, vďaka, láska, ocenenie na všetko opýtané odpovie. Ten dialóg je ako pohladenie. čim hlbšie je naše rozjímanie, rozpínam sa do priestoru a času, keď naslúcham svojho srdca hlasu.
19. 11. 2021
0
21
200
Vbehol do horiaceho domu nahý, aby zachránil izbovú kvetinu. Nápis na jeho hrobe vraví, tu je miesto odpočinku papierového hrdinu.
19. 11. 2021
1
25
765
Čo dnes znamená byt človekom, keď význam toho slova sa vytráca, a v bytí odvekom sa ľudskosť k nám nevracia. Nie je to tak dávno, na môj veru, boli sme takmer bratom, jeden druhému. Dnes v úzkosti a strachu zbabelom, sme si ako Kain s Ábelom. Nechajme splanúť svetlo v nás, počúvajme spločného…
19. 11. 2021
0
23
186
Sláva pyramíd, veľkosť Ríma, tu sa malý cítime byť, tak už to býva. Lenž v duši mojej nádherný tón ten nepredčí žiaden Panteón.
19. 11. 2021
0
25
180
Padol posledný list. Klesal k zemi vo farbách plameňov. Nastalo obdobie kľudu, obdobie chladných kameňov. Príroda spí, tíško dýcha , len človek sa stále naháňa hlučí do toho ticha. A tak v láske a pokoji užime si zimu nech sme plný síl, keď jaro a leto prídu.
19. 11. 2021
0
23
165
Oko za oko, vykrikuje slepý. Zub za zub, kričí bezzubý.
19. 11. 2021
0
49
266
19. 11. 2021
0
22
242
19. 11. 2021
0
22
209
19. 11. 2021
0
24
223
19. 11. 2021
0
25
182
19. 11. 2021
0
21
240
19. 11. 2021
0
23
179
19. 11. 2021
0
21
200
19. 11. 2021
1
25
765
19. 11. 2021
0
23
186
19. 11. 2021
0
25
180
19. 11. 2021
0
23
165
19. 11. 2021
0
19
165
19. 11. 2021
0
22
177
19. 11. 2021
0
24
156
19. 11. 2021
0
22
169
19. 11. 2021
0
23
148
19. 11. 2021
0
22
152
19. 11. 2021
0
24
165
19. 11. 2021
0
23
187
19. 11. 2021
0
25
150
19. 11. 2021
0
20
159
19. 11. 2021
0
24
166
19. 11. 2021
0
25
218
19. 11. 2021
0
22
158
19. 11. 2021
0
24
192
19. 11. 2021
0
23
198
19. 11. 2021
0
20
166