0
(0)
Left
Novinka
Center
Prázdninová matematika 8. ročník

opakovanie učiva 8. ročníka ZŠ v podobe pracovných listov s obrázkami

EAN
978-80-89509-11-9
Počet strán
156
Formát knihy
A4
Väzba knihy
mäkká
Weight
514 g
Right
8,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ

  • zhrnutie učiva
  • vyriešená úloha
  • úlohy na riešenie
  • testy

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 7. ročníku ZŠ.

  • nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka
  • vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka
  • farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, s výsledkami 

Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Obsah

1 CELÉ ČÍSLA
1.1 Kladné a záporné čísla, usporiadanie celých čísel
1.2 Navzájom opačné čísla, absolútna hodnota celého čísla
1.3 Sčítanie celých čísel
1.4 Odčítanie celých čísel
1.5 Násobenie a delenie celých čísel
1.6 Kontrolný test – Celé čísla

2 DESATINNÉ ČÍSLA
2.1 Kladné a záporné desatinné čísla, usporiadanie desatinných čísel
2.2 Navzájom opačné desatinné čísla, absolútna hodnota desatinného čísla
2.3 Racionálne čísla
2.4 Sčítanie a odčítanie racionálnych čísel
2.5 Násobenie a delenie racionálnych čísel
2.6 Kontrolný test – Desatinné čísla

3 PREMENNÉ, VÝRAZY
3.1 Číselné výrazy, hodnota číselného výrazu
3.2 Rovnosť číselných výrazov
3.3 Výrazy s premennými
3.4 Sčítanie a odčítanie výrazov s premennými
3.5 Násobenie výrazu číslom
3.6 Delenie výrazu číslom
3.7 Vynímanie pred zátvorku
3.8 Rovnice
3.9 Slovné úlohy
3.10 Vzorce, vyjadrenie premennej zo vzorca
3.11 Pravouhlá sústava súradníc v rovine
3.12 Závislosť veličín, priama a nepriama úmernosť
3.13 Kontrolný test – Premenné, výrazy

4 ROVNOBEŽNÍK, LICHOBEŽNÍK, OBVOD A OBSAH ROVNOBEŽNÍKA, LICHOBEŽNÍKA A TROJUHOLNÍKA
4.1 Rovnobežné a rôznobežné priamky
4.2 Vrcholové, susedné, súhlasné a striedavé uhly
4.3 Štvoruholníky
4.4 Rovnobežníky
4.5 Štvorec a obdĺžnik
4.6 Kosoštvorec
4.7 Kosodĺžnik
4.8 Lichobežník
4.9 Obsah trojuholníka
4.10 Kontrolný test – Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka

5 KRUŽNICA, KRUH
5.1 Kružnica
5.2 Vzájomná poloha kružnice a priamky
5.3 Tálesova kružnica
5.4 Dĺžka kružnice
5.5 Kružnicový oblúk, stredový uhol, dĺžka oblúka
5.6 Kruh
5.7 Kruhový výsek a kruhový odsek
5.8 Kontrolný test – Kružnica, kruh

6 HRANOL
6.1 Druhy hranolov
6.2 Sieť kolmého hranola
6.3 Povrch hranola
6.4 Objem hranola
6.5 Kontrolný test – Hranol

7 PRAVDEPODOBNOSŤ
7.1 Početnosť, relatívna početnosť
7.2 Pravdepodobnosť
7.3 Kontrolný test – Pravdepodobnosť

8 ŠTATISTIKA
8.1 Štatistický súbor
8.2 Kontrolný test – Štatistika

VÝSTUPNÝ TEST

PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE

Z HISTÓRIE MATEMATIKY (Táles z Milétu)

VÝSLEDKY

Miroslav Telepovský

RNDr. Miroslav Telepovský študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tieto predmety vyučuje na Gymnáziu v Trebišove. Je predsedom územnej organizácie Fénix pri Gymnáziu v Trebišove.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov