0
(0)
Left
Novinka
Center
Zopakuj si: Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

opakovanie učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom v podobe pracovných listov s obrázkami

ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ

  • zhrnutie učiva
  • vyriešená úloha
  • úlohy na riešenie
  • testy
EAN
978-80-89509-04-1
Počet strán
152
Formát knihy
A4
Väzba knihy
mäkká
Weight
506 g
Right
9,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Príprava na testovanie 9 a na prijímacie skúšky na strednú školu.

Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Obsah

PREDHOVOR

VSTUPNÝ TEST

1 MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL
1.1 Druhá mocnina
1.2 Tretia mocnina
1.3 Druhá odmocnina
1.4 Tretia odmocnina
1.5 Mocniny s prirodzeným mocniteľom
1.6 Operácie s mocninami s prirodzeným mocniteľom
1.7 Mocniny čísla desať
1.8 Vedecký zápis čísel
1.9 Kontrolný test – Mocniny a odmocniny

2 LINEÁRNE ROVNICE A NEROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU
2.1 Rovnosť algebrických výrazov
2.2 Lineárne rovnice s jednou neznámou
2.3 Lineárne nerovnice s jednou neznámou
2.4 Lomené výrazy
2.5 Rovnice s neznámou v menovateli
2.6 Slovné úlohy
2.7 Vyjadrenie premennej zo vzorca
2.8 Kontrolný test – Lineárne rovnice a nerovnice

3 PYTAGOROVA VETA
3.1 Pravouhlý trojuholník
3.2 Pytagorova veta
3.3 Využitie Pytagorovej vety
3.4 Kontrolný test – Pytagorova veta

4 VALEC, KUŽEĽ, IHLAN,GUĽA, ICH OBJEM A POVRCH
4.1 Valec
4.2 Kužeľ
4.3 Ihlan
4.4 Guľa, guľová plocha
4.5 Kontrolný test – Valec, kužeľ, ihlan, guľa

5 PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
5.1 Podobnosť geometrických útvarov
5.2 Podobnosť trojuholníkov
5.3 Podobnosť trojuholníkov v praxi
5.4 Mierka mapy, mierka plánu
5.5 Kontrolný test – Podobnosť trojuholníkov

6 GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍ
6.1 Pravouhlá sústava súradníc
6.2 Závislosť veličín
6.3 Priama úmernosť
6.4 Nepriama úmernosť
6.5 Lineárna závislosť, lineárna funkcia
6.6 Kontrolný test – Grafické znázorňovanie závislostí

7 ŠTATISTIKA

VÝSTUPNÝ TEST
Ako sa vám darilo? (sebahodnotenie)

Z HISTÓRIE MATEMATIKY
Pytagoras zo Samu

VÝSLEDKY

Miroslav Telepovský

RNDr. Miroslav Telepovský študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tieto predmety vyučuje na Gymnáziu v Trebišove. Je predsedom územnej organizácie Fénix pri Gymnáziu v Trebišove.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov