0
(0)
Left
Center
Testovanie 9 slovenčina
EAN
978-80-8133-099-5
Počet strán
208
Formát knihy
A4
Väzba knihy
mäkká
Weight
827 g
Right
10,90 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ

  • prehľad učiva vo forme pojmových máp 
  • upozornenia na časté chyby
  • precvičenie najťažšieho učiva (nácvik pravidiel a výnimiek)
  • 15 testov ako na Testovaní 9
  • reálne testy na prijímacie pohovory na SŠ
  • interaktívny obsah: učivo vo videách a interaktívne cvičenia

Obsah

PREHĽAD UČIVA A CVIČENIA

1 HLÁSKOSLOVIE
Delenie hlások

2 SLOVNÉ DRUHY 
Delenie slovných druhov
Ohybné slovné druhy 
Podstatné mená
Prídavné mená 
Zámená 
Číslovky 
Slovesá 
Neohybné slovné druhy 
Príslovky
Predložky 
Spojky 
Častice
Citoslovcia 

3 VETY
Druhy viet
Zvukové/prozodické vlastnosti reči
Vetné členy: hlavné vetné členy, vedľajšie vetné členy
Sklady
Pravopis čiarky
Pravopis priamej reči
Písanie pomlčky a spojovníka

4 SLOVNÁ ZÁSOBA
Delenie slovnej zásoby
Tvorenie nových slov
Obohacovanie slovnej zásoby
Vzťahy medzi slovami

5 TEÓRIA LITERATÚRY
Druhy literatúry
Literárne druhy
Druhy lyriky
Literárne smery
Literárne pojmy

6 SLOH
Slohové postupy
Jazykové štýly

Riešenia cvičení s vysvetlením
Sebahodnotenie

TESTY
Test 1 (Ľ. Štúr; povolania; Spoveď chuligána: K. Peteraj)
Test 2 (Prométheus; pláž Elafonisi; aforizmus: M. Twain)
Test 3 (Stretnutie na Pobreží lásky: M. Amelin; Hotel Tintoretto – propagačný materiál)
Test 4 (Mondo a iné príbehy: J. M. Le Clézio; Britské ostrovy; Hádanka – Pútnik svätovojtešský: M. Vyskočová, S. Ondica)
Test 5 (Kto chytá v žite: J. D. Salinger; Orol vták – Poézia: J. Kráľ)
Test 6 (Michal Dočolomanský – Osobnosti Slovenska 1175. Tvoje telo je môj čas: M. Haugová; aforizmus)
Test 7 (Tisícročná včela: P. Jaroš; program kina; báseň Západ marcového slnka: M. Haľamová)
Test 8 (Požitavské povesti; Červené víno: F. Hečko; recept na placky)
Test 9 (Jaskyňa Driny – propagačný materiál; rozhovor s V. Wisterovou; báseň Len poézia: J. Smrek)
Test 10 (Ondrej Nepela – Osobnosti Slovenska I; predpoveď počasia, báseň Babička: J. Smrek
Test 11 (Malý princ: A. de Saint-Exupéry; plagát – divadelné predstavenie; pieseň Dedinka v údolí)
Test 12 (ukážka z knihy Brat vlk: M. Paverová; výrok: G. Masinová; Lúčne a poľné vtáky (biológia)
Test 13 (ukážka z knihy Facebook ti povie: J. Asher – C. Macklerová; báseň Boso po tráve: M. Haľamová; bájka Mačka s hrkálkami; výrok C. Claudianus)
Test 14 (Jar Adely Ostrolúckej: Ľ. Zúbek; Futurológia: D. Hevier; Šansón na nedeľu: Ľ. Feldek)
Test 15 (Som krásny, som škaredý – Nám patrí svet alebo Krehkosť dospievania: Francoise Doltová, Catherine Doltová, Colette Percheminierová; úryvok z knihy Pešo do neba: D. Dušek; ukážka z hry Veľa kriku pre nič: W. Shakespeare)
Riešenia testov

TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ
Gymnázium Myjava
Gymnázium Trebišov
Piaristické gymnázium Nitra

Riešenia testov na prijímacie pohovory na SŠ

Zoznam použitej literatúry

37
Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov