Prázdninová matematika (7. ročník)

 
 
Základné školy > Prázdninová matematika (7. ročník)
 
Reklamné okno
 
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Prázdninová matematika (7. ročník)

EAN: 9788081330643
Strán:136
Formát knihy:A4
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.4610 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 7,50 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 7. ročníku ZŠ.

  • nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka
  • vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka
  • farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, s výsledkami 

Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

 

Obsah

PREDHOVOR
VSTUPNÝ TEST

1 ZLOMKY
1.1 Zlomok ako časť z celku
1.2 Znázornenie zlomku na číselnej osi
1.3 Rovnosť zlomkov, rozširovanie a krátenie zlomkov 
1.4 Desatinné zlomky
1.5 Prepis zlomkov na desatinné a periodické čísla
1.6 Porovnávanie zlomkov
1.7 Sčítanie a odčítanie zlomkov a racionálnych čísel
1.8 Zmiešané čísla
1.9 Násobenie a delenie zlomkov a racionálnych čísel
1.10 Zložené zlomky
1.11 Kontrolný test – Zlomky

2 PERCENTÁ
2.1 Percento
2.2 Základ
2.3 Percentová časť
2.4 Počet percent
2.5 Promile
2.6 Promile v praxi
2.7 Finančná matematika
2.8 Stĺpcový a kruhový diagram
2.9 Kontrolný test – Percentá

3 TELESÁ – KOCKA, KVÁDER
3.1 Kocka a kváder vo voľnom rovnobežnom premietaní
3.2 Povrch kocky a kvádra
3.3 Sieť kocky a kvádra
3.4 Premena jednotiek objemu
3.5 Objem kocky a kvádra
3.6 Slovné úlohy na objem a povrch kocky a kvádra
3.7 Kontrolný test – Kocka a kváder

4 POMER
4.1 Pomer, prevrátený pomer
4.2 Rovnosť pomerov, postupný pomer
4.3 Priama úmernosť
4.4 Nepriama úmernosť
4.5 Zložená trojčlenka
4.6 Mierka plánov a máp
4.7 Kontrolný test – Pomer

5 KOMBINATORIKA

VÝSTUPNÝ TEST
Ako sa vám darilo? (sebahodnotenie)

PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE

Z HISTÓRIE MATEMATIKY
Regiomontanus

MATEMATIKA HROU
Zaujímavé čísla

VÝSLEDKY

Autor

O autorovi

 

opakovanie učiva 7. ročníka ZŠ
(a sekundy 8-roč. gymnázia)
v podobe pracovných listov
s obrázkami

 

ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ

  • zhrnutie učiva
  • vyriešená úloha
  • úlohy na riešenie
  • testy