0
(0)
Left
Novinka
Center
Prázdninová matematika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

opakovanie učiva 6. ročníka ZŠ v podobe pracovných listov s obrázkami

EAN
978-80-8133-124-4
Počet strán
152
Formát knihy
A4
Väzba knihy
mäkká
Weight
506 g
Right
9,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ

  • zhrnutie učiva
  • vyriešená úloha
  • úlohy na riešenie
  • testy

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 7. ročníku ZŠ.

  • nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka
  • vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka
  • farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, s výsledkami 

Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Obsah

PREDHOVOR
VSTUPNÝ TEST

1 POČTOVÉ VÝKONY S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI DELITEĽNOSŤ
1.1 Základné operácie v obore prirodzených čísel
1.2 Násobok a deliteľ
1.3 Znaky deliteľnosti
1.4 Prvočísla a zložené čísla
1.5 Kontrolný test: Počtové výkony s prirodzenými číslami. Deliteľnosť

2 POČTOVÉ VÝKONY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI
2.1 Desatinné čísla
2.2 Obraz desatinného čísla na číselnej osi
2.3 Porovnávanie desatinných čísel
2.4 Zaokrúhľovanie desatinných čísel
2.5 Sčitovanie desatinných čísel
2.6 Odčitovanie desatinných čísel
2.7 Násobenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1 000, .... 
2.8 Delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1 000, ....
2.9 Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom
2.10 Násobenie desatinného čísla desatinným číslom
2.11 Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom
2.12 Delenie menšieho prirodzeného čísla väèším
2.13 Delenie prirodzeného čísla desatinným číslom
2.14 Delenie desatinného čísla desatinným číslom
2.15 Periodické čísla
2.16 Aritmetický priemer
2.17 Premena jednotiek dĺžky
2.18 Jednotky hmotnosti
2.19 Premena jednotiek hmotnosti
2.20 Kontrolný test: Počtové výkony s desatinnými číslami

3 OBSAH ŠTVORCA, OBDĹŽNIKA A PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA V DESATINNÝCH ČÍSLACH
3.1 Jednotky obsahu, premena jednotiek obsahu
3.2 Obsah obrazca v štvorèekovej sieti
3.3 Obsah štvorca
3.4 Obsah obdĺžnika
3.5 Obsah pravouhlého trojuholníka
3.6 Slovné úlohy na výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov
3.7 Kontrolný test: Obsah štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka

4 UHOL A JEHO VEĽKOSŤ
4.1 Uhol
4.2 Prenášanie a porovnávanie uhlov
4.3 Os uhla
4.4 Meranie uhlov
4.5 Rozdelenie uhlov podľa veľkosti
4.6 Sčitovanie a odčitovanie veľkostí uhlov
4.7 Vrcholové a susedné uhly
4.8 Kontrolný test: Uhol a jeho veľkosť

5 TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
5.1 Trojuholník, základné prvky trojuholníka
5.2 Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka
5.3 Súčet vnútorných uhlov trojuholníka
5.4 Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti vnútorných uhlov
5.5 Rozdelenie trojuholníkov podľa dĺžok strán
5.6 Výšky trojuholníka
5.7 Trojuholníková nerovnosť, obvod trojuholníka
5.8 Zhodnosť trojuholníkov
5.9 Konštrukcia trojuholníkov
5.10 Rovnoramenný trojuholník
5.11 Rovnostranný trojuholník
5.12 Pravidelný šesťuholník
5.13 Kontrolný test: Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

6 KOMBINATORIKA
6.1 Usporiadanie prvkov
6.2 Spracovanie údajov do tabuliek a grafické znázorňovanie údajov
6.3 Kontrolný test: Kombinatorika

VÝSTUPNÝ TEST
Ako sa vám darilo s učivom matematiky šiesteho ročníka?

PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE

Z HISTÓRIE MATEMATIKY
Leonhard Euler

MATEMATIKA HROU – Kryptogramy

VÝSLEDKY

Miroslav Telepovský

RNDr. Miroslav Telepovský študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tieto predmety vyučuje na Gymnáziu v Trebišove. Je predsedom územnej organizácie Fénix pri Gymnáziu v Trebišove.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov