0
(0)
Left
Novinka
Center
Politológia
EAN
978-80-89509-12-6
Počet strán
368
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
314 g
Right
9,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Obsahové zameranie textu je prierezom politológie ako vedy o inštitucionálnych, normatívnych, komunikačných a ďalších javoch a procesoch politického života spoločnosti, prebiehajúcich na národnej a medzinárodnej úrovni.

Obsah

1 Politológia ako veda
1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie
1.2 Pramene a aplikácia politológie
1.3 Základné členenie politických vied
1.4 Politické vedy vo vybraných krajinách
1.5 Zhrnutie

2 Miesto politiky v riadení spoločenských procesov
2.1 Vzťah politiky a ostatných sfér spoločenského života
2.2 Vzťah politiky a ekonomiky – hospodárska politika
2.3 Sociálna politika
2.4 Kultúrna politika
2.5 Spotrebiteľská politika

3 Občianska spoločnosť
3.1 Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti
3.2 Základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti

4 Ľudské a občianske práva v politickom živote spoločnosti
4.1 Vývoj názorov na postavenie človeka a jeho práva v spoločnosti
4.2 Pojem, obsah a výklad ľudských práv
4.3 Medzinárodná ochrana ľudských práv

5 Politické systémy spoločnosti
5.1 Demokratický politický systém
5.2 Nedemokratický politický systém
5.3 Stabilita politických systémov
5.4 Svetské a teokratické politické systémy
5.5 Ďalšie faktory členenia politických systémov
5.6 Hlavy štátov a stranícke systémy stredoeurópskych štátov

6 Štát
6.1 Pôvod štátu
6.2 Základné znaky štátu
6.3 Klasifikácia štátov podľa štátneho režimu, hlavy štátu a formy vlády
6.4 Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia

7 Verejná správa
7.1 Štátna správa
7.2 Samospráva
7.3 Verejná správa v Slovenskej republike
7.4 Organizácie miestnej samosprávy v Slovenskej republike

8 Občianske združenia
8.1 Záujmové organizácie a spolky
8.2 Politické hnutia
8.3 Nátlakové združenia
8.4 Politické strany
8.5 Politické strany Európy
8.6 Nové trendy vo vývoji politických strán a hnutí

9 Menšiny v politike
9.1 Etnická štruktúra Európy a národnostné menšiny
9.2 Neetnické minority

10 Voľby a volebné systémy
10.1 Voľby a politická participácia občana na správe vecí verejných
10.2 Voľby a politická reprezentácia
10.3 Typológia volebných systémov
10.4 Volebný proces
10.5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR (zastupiteľstvo, predseda)
10.6 Voľby do NR SR
10.7 Voľby prezidenta SR
10.8 Voľby do Európskeho parlamentu
10.9 Modely vplyvu volebných systémov na systém politických strán

11 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika štátu
11.1 Charakteristika medzinárodného prostredia, systému vzťahov a aktérov
11.2 Zahraničná politika štátu a orgány štátu pre zahraničné styky
11.3 Národný záujem štátu
11.4 Doktríny a stratégie zahraničnej politiky

12 Politická geografia
12.1 Postavenie politickej geografie v rámci politológie
12.3 Základné politicko-geografické oblasti výskumu
12.3 Politické mapovanie priestoru a geografická predstavivosť

13 Environmentalizmus
13.1 Kľúčové pojmy
13.2 Environmentálna filozofia a etika
13.3 Politický environmentalizmus

14 Európska únia a jej inštitucionálny systém
14.1 Definícia európskej integrácie
14.2 Charakteristika Európskej únie
14.3 Inštitucionálny systém Európskej únie

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov