0
(0)
Left
Center
Metamorfózy moderných dejín (1. diel) do 2. svetovej vojny
EAN
978-80-8913-238-6
Počet strán
188
Formát knihy
130x210 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
250 g
Right
1,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Knižka zobrazuje historicko-politické obdobie prechodu od poľnohospodárskej revolúcie k priemyslovej revolúcii, cez systém medzinárodných vzťahov na základe Viedenského kongresu a revolučnej krízy 30. rokov 19. storočia, udalostí prvej svetovej vojny i obdobia medzi svetovými vojnami, až po druhú svetovú vojnu.

Metamorfózy moderných dejín predstavujú vybrané časové úseky politických dejín sveta, ktoré čitateľovi umožňujú pochopiť význam jednotlivých udalostí v celkovom dejinnom kontexte.

Kniha je určená nielen študentom filozofických fakúlt vysokých škôl, odborov politológia, európske štúdiá, história, občianska náuka, ale aj študentom stredných škôl, chystajúcich sa na prijímacie pohovory, kde sa vyžaduje všeobecný politický a historický prehľad. Knižka pre svoj pútavý spôsob výkladu historických skutočností iste zaujme aj širokú verejnosť.


Obsah 

I PROBLÉMY PRECHODU OD POĽNOHOSPODÁRSKEJ K PRIEMYSLOVEJ SPOLOČNOSTI

1 Pokus o revolučnú zmenu v Anglicku
2 Rozdielny vývoj politických systémov: absolutizmus proti parlamentarizmu

II VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA A EURÓPA

1 Význam Veľkej francúzskej revolúcie pre prechod k modernej spoločnosti
2 Americká revolúcia (občianska vojna)
3 Napoleon a Európa

III. OBDOBIE REŠTAURÁCIE A ROVNOVÁHY

1 Výsledky Viedenského kongresu – systém medzinárodných vzťahov
2 Prvá revolučná vlna v Európe

IV PROCES MODERNIZÁCIE A ZROD KAPITALISTICKEJ SPOLOČNOSTI

1 Prvá priemyslová revolúcia – začietok industriálnej epochy
2 Ideológie industriálnej spoločnosti 

V SKÚSENOSTI Z REVOLÚCIÍ 1848 – 1849 A ICH VÝZNAM PRE ROZVOJ MODERNEJ SPOLOČNOSTI

1 Revolučná kríza 30. rokov
2 Revolúcie 1848 – 1849

VI LIBERALIZMUS V EURÓPE. VZNIK MARXIZMU

1 Víťazstvo liberalizmu a jeho problémy
2. Vznik marxizmu, jeho podstata a omyly

VII. ZAČIATKY DRUHEJ PRIEMYSLOVEJ REVOLÚCIE, PROBLÉM „IMPERIALIZMU“

1 Nástup druhej priemyslovej revolúcie
2 Problém „imperializmu“

VIII PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

1 Príčiny, charakter a priebeh prvej svetovej vojny
2 Ruské revolúcie roku 1917

IX SVET PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE

1 Roky obnovy a prosperity vo vyspelých industriálnych krajinách a vznik totalitných režimov
2 Revolučnosť a reformizmus. II. a III. internacionála a ich miesto v spoločenskom vývoji

X 30. ROKY – ROKY KRÍZY A FAŠISTICKEJ HROZBY

1 Svetová hospodárska kríza a jej dôsledky
2 Fašizmus a stalinizmus v politických systémoch

XI DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

1 Príčiny, charakter a začiatok vojny
2 Ďalší priebeh vojny a jeho výsledky

NAMIESTO ZÁVERU

CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ

POUŽITÁ LITERATÚRA

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov