0
(0)
Left
Center
Metamorfózy moderných dejín (2. diel) po 2. svetovej vojne
EAN
978-80-8913-221-9
Počet strán
161
Formát knihy
130x210 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
141 g
Right
1,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Knižka zobrazuje historicko-politické obdobie od povojnového usporiadania Európy, cez rozklad sovietskeho bloku a rozpad poststalinistických režimov, až po obdobie formovania moderných demokracií a zmenu politickej mapy Európy.

Metamorfózy moderných dejín sú určené nielen študentom vysokých škôl filozofických odborov ako politológia, európske štúdiá, história, občianska náuka, ale aj študentom stredných škôl chystajúcim sa na prijímacie pohovory na školy, kde sa vyžaduje všeobecný politický a historický prehľad. Knižka pre svoj pútavý spôsob výkladu historických skutočností iste zaujme aj širokú verejnosť.

 •  povojnové usporiadanie sveta
 •  studená vojna
 •  kórejská vojna
 •  stalinizmus
 •  karibská kríza
 •  pokus o reformu 1968
 •  politika détente
 •  vietnamská vojna
 •  chartisti
 •  perestrojka
 •  rozpad postalinistických režimov
 •  európska integrácia


Obsah 

I. GEOPOLITICKÝ VÝVOJ EURÓPY PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

1. Základy povojnového usporiadania Európy
2. Stalinizmus po druhej svetovej vojne, problémy sovietizácie a ľudovej demokracie

II. POSTSTALINSKÝ OTRAS, MEDZI UVOĽNENÍM A NAPÄTÍM

1. Chruščovova etapa destalinizácie, kríza v NDR, maďarská revolúcia, poľský Pazdziernik
2. Roky politického konzervativizmu a ekonomickej stagnácie

III. POKUS O REFORMU KOMUNIZMU V ČESKOSLOVENSKU, OD DÉTENTE K DRUHEJ STUDENEJ VOJNE

1. Poststalinské predstavy o socializme a československá realita
2. Pokus o reformu 1968
3. Politika détente a od détente k druhej studenej vojne

IV. SVET DEMOKRACIE A VYSPELÝCH TRHOVÝCH EKONOMÍK

1. Západná spoločnosť po roku 1953
2. Európska integrácia

V. GORBAČOVOVA ÉRA, ROZPAD BLOKU A SYSTÉMU

1. Systémové problémy, vznik a činnosť politickej opozície
2. Pokus o reformu sovietskeho systému
3. Rozklad sovietskeho bloku a rozpad poststalinistických režimov

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov