Ko Alia

Blog články používateľa

Počet príspevkov: 2
14. 10. 2022
0
60
210
Šepocem do uška Ľúbezné slová  Hladím ťa po vlasoch  Keď môjmu srdcu Načúvaš   V tichu sa túlime Aby sme sa dušami Objímali A v nemej prítomnosti  Boli jeden s druhým.    Oči sa nám obom  Zatvárajú  A my spolu zaspávame By sme sa i v snoch Tešili spolu navzájom 
18. 7. 2022
1
125
585
Dotyky očí Na diaľku Objatie pýtajú Túžiš Hoci ešte netušíš Bolesť Keď kúsok duše Ostáva navždy s ňou   A v tvojej duši Zostanú Iba atómy Jej úsmevu Ktorý ty Nikdy Neobjavíš
14. 10. 2022
0
60
210
18. 7. 2022
1
125
585