0
(1)
Left
Center
Informatika 1

1. časť:

 • Reprezentácie a nástroje
 • Softvér a hardvér
 • Komunikácia a spolupráca
 • Informačná spoločnosť

Odporúčané MInisterstvom školstva

2. časť

EAN
978-80-8133-071-1
Počet strán
288
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
308 g
Right
11,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Hodnotenie

Pridať nový komentár

0

Sú niekde správne odpovede k úlohám v knihe, resp. ako sa k nim dostanem?

Prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej spoločnosti.

Obsah

Predslov

REPREZENTÁCIE A NÁSTROJE
Údaj a informácia
Informatika

História
Uchovávanie informácií
Komunikácia

Typy informácií

Kódovanie informácií
Text (znaky)
Kódovanie
Dekódovanie
Pamäťová náročnosť
Celé čísla
Dvojková sústava
Prevod do dvojkovej sústavy
Počítanie v dvojkovej sústave
Osmičková a šestnástková sústava
Záporné čísla
Reálne čísla
Logické hodnoty
Opakovanie
Obrazová (grafická) informácia
Grafika a tlač
Digitalizácia
Digitalizácia obrazu
Zvuková informácia
Digitalizácia zvuku
Videoinformácia
Digitalizácia videa
Komprimácia
Opakovanie

Spracovanie informácií
Práca s textom
Textové formáty
Formáty značkovacích jazykov
Funkcie textových procesorov
Kancelárske balíky
Práca s číslami a funkciami
Tabuľkový procesor
Programy a formáty
Databázové systémy
Programy a formáty
Práca s grafikou
Rastrové editory
Rastrové formáty
Vektorové editory
Vektorové formáty
Práca zo zvukom
Audioformáty
Práca s videom
Videoformáty

Prezentácie
Digitálna prezentácia
Nástroje na tvorbu prezentácie
Tvorba prezentácie
Prezentácia pred publikom
Webová prezentácia
Opakovanie

Šifrovanie
Opakovanie

HARDVÉR A SOFTVÉR

Informačné technológie

Architektúra počítačov
Von Neumannova architektúra
Harvardská architektúra
Architektúra moderných systémov

Vývoj počítačov

Hardvér
Základná doska
Procesor
Delenia procesorov
Mooreov zákon
Pamäte
Vnútorné pamäte
Vonkajšie pamäte
Pevný disk
Optické médiá
Disketa
Flash pamäte
Dátové pásky
Cenová náročnosť zálohovania
Domáce úložiská
Vstupné zariadenia
Klávesnica
Myš a herné zariadenia
Mikrofón
Skener
Digitálny fotoaparát
Výstupné zariadenia
Zobrazovanie údajov
Grafická karta
Monitory
Dataprojektory
Tlačiarne
Parametre tlačiarní
Zvuková karta
Ostatné zariadenia
Zariadenia umožňujúce pripojenie
k počítačovej sieti
Chladenie
Opakovanie

Softvér
Operačný systém
Architektúra operačného systému
Delenie operačných systémov
Najznámejšie operačné systémy
Unix
Linux
MacOS
Windows
Mobilné operačné systémy
Historické operačné systémy
Súborový systém
Objekty a nastavenia systému
Zabezpečenie údajov
Užitočné funkcie a aplikácie
Pridávanie a odoberanie aplikácií
Aplikačné programy
Opakovanie

Počítačové siete
Časti počítačovej siete
Hardvér
ISO/OSI referenčný model
TCP/IP referenčný model
Softvér
Delenia počítačových sietí
Rozdelenie podľa architektúry
Rozdelenie podľa rozlohy
Rozdelenie podľa topológie
Sieťové technológie
Opakovanie

Počítačové systémy
Rozdelenie podľa účelu
Rozdelenie podľa počtu procesorov
Opakovanie

KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA

Služby internetu
Služby sprístupňovania informácií
World Wide Web
FTP
Neinteraktívna komunikácia
Elektronická pošta – e-mail
Diskusia
Interaktívna komunikácia
Chat
Instant Messaging
Webové aplikácie
Výhody a nevýhody webových aplikácií
Intranet

Bezpečnosť
Šifrovaná komunikácia
Digitálny certifikát
Elektronický podpis

Hrozby na internete
Anonymita
Kategórie ohrozenia
Ohrozenie zariadenia
Ohrozenie seba
Ohrozovanie ostatných

Netiketa
Pravidlá pre webový obsah
Pravidlá pre diskusné fórum
Pravidlá pre e-mailovú komunikáciu
Opakovanie

Tvorba webových stránok
Zverejnenie webovej stránky
Jazyk HTML ako prostriedok tvorby webu
Kaskádové štýly
CSS box model
Najpoužívanejšie vlastnosti štýlov
Formuláre
JavaScript
Výstupy
Identifikácia elementov
Udalosti
Funkcie
Získanie údajov od používateľa
Štruktúra webu
Opakovanie

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

Vplyv informatiky na spoločnosť
Komunikácia
Sociálne siete
Administratíva, elektronická kancelária
Informačné systémy
Obchodovanie
Elektronické bankovníctvo
Telekomunikácie
Geografické informačné systémy
Priemysel
Robotizácia
Nanotechnológie
Simulácie
Internet vecí
Doprava
Herný priemysel
Armáda
Spoločnosť
Elektronizácia verejnej správy
Zdravotníctvo
Počítače a používatelia so špeciálnymi potrebami
Vzdelávanie
Kryptomeny
Zábava
Umelá inteligencia

Pravdivosť informácií, hodnovernosť zdrojov

Softvér nie je súčasťou počítača
Vývojový tím
Vývoj softvéru
Licenčná zmluva
Registrácia, upgrade a update
Typy licencií
Ochrana softvéru

Počítačová bezpečnosť a ochrana údajov

Počítačová kriminalita
Počítačové pirátstvo
Warez
Cracking
Hacking 
Wikileaks
Sociálne inžinierstvo
Man-in-the-middle
Ochrana
Spam
Hoax
Počítačové vírusy
História
Rozdelenie vírusov
Malware – nasledovníci vírusov
Šírenie a prejavy vírusov v systéme
Prevencia
Antivírusové programy
Čo robiť v prípade napadnutia?
Ostatné formy počítačovej kriminality
Opakovanie

Bibliografia a informačné zdroje

RNDr. Ján Skalka, PhD.

Je autorom mnohých odborných publikácií a učebných textov z oblasti programovania, databázových systémov a iných.

 • vedúci katedry
 • prorektor pre informatizáciu: (2006-2014)
 • prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj (2014-2017)

Odborné zameranie:

 • analýza a implementácia informačných systémov programovanie, vývoj mobilných aplikácií, Java technológie, plagiátorstvo, počítačové hry, human-computer interaction

Členstvá:

 • člen predmetovej komisie Informatika – Štátny pedagogický ústav (2013-)
 • člen EUNIS Slovensko (2006-2014)

Národné projekty:

 • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (2007-2010) (člen riadiacej rady)
 • Centrálny register záverečných prác (2009-2010) (člen riadiacej rady)
 • IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (člen riadiacej rady)
Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov