0
(0)
Left
Center
Informatika 2

2. časť: 

 • Programovanie
 • Algoritmické riešenie úloh v jazyku Pascal, v prostredí Lazarus

1. časť

EAN
978-80-8133-083-4
Počet strán
192
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
223 g
Right
9,90 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Zatiaľ čo prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej spoločnosti, druhá časť je venovaná programovaniu a algoritmickému riešeniu úloh v jazyku Pascal, v prostredí Lazarus.

Vývojové prostredie Lazarus predstavuje populárnu a na slovenských školách rozšírenú open-source platformu pre vývoj aplikácií v jazyku Free Pascal. Je plnohodnotným nástrojom pre tvorbu graficky príťažlivých aplikácií pre Windows a poskytuje žiakom možnosť vytvoriť profesionálne vyzerajúcu aplikáciu vo veľmi krátkom čase.

Inštalačný balík Lazarus nájdete na https://www.lazarus-ide.org/

 

Obsah

ALGORITMICKÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Algoritmizácia
Pojem problém
Algoritmus
Ako algoritmizovať?
Algoritmický jazyk

Programovacie jazyky
Prekladače
Typy programovacích jazykov
Jazyky aplikácií
Programovací jazyk Pascal

Vývojové prostredie Lazarus
Prvý „program“
Komponenty a ich nastavenie
Udalosťami riadené programovanie
Štruktúra aplikácie

Výstup a vstup
Premenná
Vstup údajov do programu
Sekvencia príkazov
Prevody medzi textom a číslom
Vetvenie
Výmena hodnôt medzi premennými
Celočíselné delenie
Reálne čísla
Zložitejšie podmienky
Zložené podmienky
Cykly
Cyklus so známym počtom opakovaní
Cyklus s neznámym počtom opakovaní
Textový reťazec
Vnorený cyklus
Formátovanie výstupov
Funkcie pre prácu s textom

Jednoduché údajové typy
Znaky
Ordinálne a neordinálne typy
Logický typ
Viacnásobné vetvenie
Prevody medzi sústavami
Priorita operátorov
Reprezentácia údajových typov

Chyby v programe
Testovanie a ladenie
Správnosť programov
Analýza cudzích programov
Zložitosť a efektívnosť
Neriešiteľné problémy

Štruktúrovaný typ pole
Listbox – vizuálne zobrazenie poľa
Úprava prvku
Hľadanie v Listboxe
Listbox a pole
Konštanty
Využitie poľa
Náhodné čísla
Práca s poľom

Súbory
Údaje v súbore typu integer
Textový súbor
Komponenty pre prácu so súbormi
Práca so súbormi

Podprogramy
Štruktúra aplikácie
Lokálne a globálne premenné
Funkcie
Parametre podprogramov
Využitie procedúr a funkcií
Pole ako parameter
Odovzdávanie parametrov adresou
Mechanizmus volania podprogramu
Pole polí – matica
Tabuľka – StringGrid

Prehľad údajových typov
Jednoduché údajové typy
Programátorom definované typy
Štruktúrované údajové typy
Homogénne údajové štruktúry
Heterogénne údajové štruktúry

Práca s grafikou
Farebný model RGB
Text v obrázku
Komponent Image
Práca s obrázkami
Grafický editor
Udalosti (events)

Časovač

Rekurzia
Rekurzia v programovaní
Výpočet faktoriálu
Výpočet mocniny
Fibonacciho postupnosť
Backtracking – rekurzia v praxi
Prehľadávanie disku
Jazdec na šachovnici
Dámy na šachovnici

Triedenia
Vnútorné triedenia
Bubble-sort (triedenie výmenou)
Shaker-sort (triedenie pretriasaním)
Select-sort (triedenie výberom)
Insert-sort (triedenie vkladaním)
Quick-sort (triedenie rozdeľovaním)
Vonkajšie triedenia
Merge-sort (triedenie zlučovaním)

Bibliografia a informačné zdroje

RNDr. Ján Skalka, PhD.

Je autorom mnohých odborných publikácií a učebných textov z oblasti programovania, databázových systémov a iných.

 • vedúci katedry
 • prorektor pre informatizáciu: (2006-2014)
 • prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj (2014-2017)

Odborné zameranie:

 • analýza a implementácia informačných systémov programovanie, vývoj mobilných aplikácií, Java technológie, plagiátorstvo, počítačové hry, human-computer interaction

Členstvá:

 • člen predmetovej komisie Informatika – Štátny pedagogický ústav (2013-)
 • člen EUNIS Slovensko (2006-2014)

Národné projekty:

 • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (2007-2010) (člen riadiacej rady)
 • Centrálny register záverečných prác (2009-2010) (člen riadiacej rady)
 • IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (člen riadiacej rady)
Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov