Články v kategórii Kope vás múza

0
19
164
Oko za oko, vykrikuje slepý. Zub za zub, kričí bezzubý.
0
16
161
Gitara má tvári ako ty, možno preto som tebou tak často pritiahnutý. Keď sa ti na prsiach rozlejú tvoje vlasy, zošaliem z toho asi. Vidím tie krivky, cítim tu vôňu. Chcem sa v tebe rozplynúť, ako kvapka dažďa v mori. V tvojom chráme spočinúť, tak aby sme jedno boli.
0
17
177
Hudba, ta je mi liekom i radosťou, ak z nej však úspech chcem ťažiť, stáva sa mi starosťou. Sklamanie viem často zažiť, ak nevyviera zo mňa ako čistý prameň, ale je strojená a sleduje sebecký zámer, stáva sa z nej ťažký kameň. Preto, pre uchovanie radostného stavu musím utíšiť ega svojho vravu.…
0
21
155
Ten kto má ku všetkému uštipačnú pripomienku, na priateľov má už iba spomienku. Ten však kto mlčí, kto naslúcha. Radí keď je treba, priateľov bude mať veľa.
0
18
158
Holub sa na mňa díva cez oblok. Bez to aby ho postihol myšlienok tok. Závidím mu jeho slobodu, ktorá nespočiva v lete , ale v jeho bezmyšlienkovom svete.
0
19
147
Keď píšem básne, je mi krásne. Avšak som plný bázne, či sú čitateľovi jasné, ale potiaž asi nebude v tom. Porozumie každý kto ostal človekom.