Články v kategórii Kope vás múza

0
35
178
Hudba, ta je mi liekom i radosťou, ak z nej však úspech chcem ťažiť, stáva sa mi starosťou. Sklamanie viem často zažiť, ak nevyviera zo mňa ako čistý prameň, ale je strojená a sleduje sebecký zámer, stáva sa z nej ťažký kameň. Preto, pre uchovanie radostného stavu musím utíšiť ega svojho vravu.…
0
37
165
Ten kto má ku všetkému uštipačnú pripomienku, na priateľov má už iba spomienku. Ten však kto mlčí, kto naslúcha. Radí keď je treba, priateľov bude mať veľa.
0
40
219
Holub sa na mňa díva cez oblok. Bez to aby ho postihol myšlienok tok. Závidím mu jeho slobodu, ktorá nespočiva v lete , ale v jeho bezmyšlienkovom svete.
0
36
154
Keď píšem básne, je mi krásne. Avšak som plný bázne, či sú čitateľovi jasné, ale potiaž asi nebude v tom. Porozumie každý kto ostal človekom.
0
54
157
Kto je bez viny nech prvý hodí chlebom. Lebo iba koho chlebom trafíš, nastaví druhu tvár, a bude brať karhanie ako dar.
0
37
167
Voda, zem mamka. Nebo, slnko otec. Ďakujem.