Články v kategórii Kope vás múza

0
18
239
Dnes test ukáže či nie som hrozba pre spoločnosť našu. Či môžem si v kaviarni zjesť ovsenú kašu. Divná doba keď slovo negatívny prináša pozitívne správy, ale čo už, hurá som zdravý. Nečudo, však telo je mojím chrámom, ale aj tak nemôžem posedieť v kaviarni, s očkovaným pánom.
0
20
178
Rozhovory s mojím srdcom, sú vždy o niečom vrúcnom . reč ktorej rozumie, súcit, vďaka, láska, ocenenie na všetko opýtané odpovie. Ten dialóg je ako pohladenie. čim hlbšie je naše rozjímanie, rozpínam sa do priestoru a času, keď naslúcham svojho srdca hlasu.
0
18
199
Vbehol do horiaceho domu nahý, aby zachránil izbovú kvetinu. Nápis na jeho hrobe vraví, tu je miesto odpočinku papierového hrdinu.
1
20
762
Čo dnes znamená byt človekom, keď význam toho slova sa vytráca, a v bytí odvekom sa ľudskosť k nám nevracia. Nie je to tak dávno, na môj veru, boli sme takmer bratom, jeden druhému. Dnes v úzkosti a strachu zbabelom, sme si ako Kain s Ábelom. Nechajme splanúť svetlo v nás, počúvajme spločného…
0
20
185
Sláva pyramíd, veľkosť Ríma, tu sa malý cítime byť, tak už to býva. Lenž v duši mojej nádherný tón ten nepredčí žiaden Panteón.
0
21
180
Padol posledný list. Klesal k zemi vo farbách plameňov. Nastalo obdobie kľudu, obdobie chladných kameňov. Príroda spí, tíško dýcha , len človek sa stále naháňa hlučí do toho ticha. A tak v láske a pokoji užime si zimu nech sme plný síl, keď jaro a leto prídu.