Články v kategórii Kope vás múza

0
18
151
Kto je bez viny nech prvý hodí chlebom. Lebo iba koho chlebom trafíš, nastaví druhu tvár, a bude brať karhanie ako dar.
0
20
160
Voda, zem mamka. Nebo, slnko otec. Ďakujem.
0
19
185
Zlý, horší, dobrý, lepší, najlepší, sú mocné zaklínadlá. Vtĺkajú ich do nás odpradávna, Až je naša hlava, vrecom plným hnoja, a ľudia sa sami seba boja. Avšak keď si vypočuješ hlas srdca, vtedy začne byť skutočnosť súca. Pochopíme aká je dôležitá kvapka rosy, chodiť po tráve bosý. A ako ta kvapka…
0
21
150
Oslava lásky v novembri, jesenný dážď. Zvláštny kvet z bahna sa vytvorí, na nevestinom závoji. Koľká krása vie byť v bahne a špine, ak na nej, oko čistého srdca spočinie.
0
16
159
Keď mu dáš meno, prestáva byť Taom. Tak ho nevolajme menom, iba žime v ňom.
0
20
165
Keď zle som na tom, to je tým, že sám sebe som katom. Keď však precitnem tu a teraz, ja som všetkým a všetko je mnou, budem iba na kľudnej hladine bytia odraz.