0
(0)
Left
Novinka
Center
Všeobecná psychológia
EAN
978-80-89509-05-8
Počet strán
344
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
291 g
Right
9,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Záujem človeka o poznanie duševných procesov, stavov a vlastností pretrváva aj v období rozmachu informačných technológií a umelej inteligencie. Úspešnou cestou a predpokladom komplexného štúdia vedúcemu k uspokojeniu tohto záujmu je oboznámenie sa so základnými poznatkami všeobecnej psychológie, ktorá tvorí vedomostnú bázu pre všetky psychologické disciplíny. Obsah vysokoškolskej učebnice rozširuje tento rámec poznania o kapitolu zo psychológie osobnosti, čo umožňuje preniknúť hlbšie nad základný rámec deskribovania psychických procesov a stavov ľudského organizmu.

Autori vychádzajú z najnovších poznatkov, ktoré sa snažia sprostredkovať čitateľovi prístupným štýlom a v logickom slede. Kniha takto môže poslúžiť nielen študentom psychológie, učiteľstva psychológie a ďalších pomáhajúcich profesií, ale aj širšej verejnosti.

Obsah

1 PSYCHOLÓGIA AKO VEDA A JEJ PREDMET 

2 ZÁKLADY METODOLÓGIE PSYCHOLÓGIE 

3 BIOLOGICKÁ DETERMINÁCIA PREŽÍVANIA A SPRÁVANIA 

4 POZORNOSŤ 

5 POCIŤOVANIE A VNÍMANIE 

6 PREDSTAVY A FANTÁZIA 

7 PAMÄŤ 

8 MYSLENIE A ROZHODOVANIE 

9 INTELIGENCIA 

10 TVORIVOSŤ 

11 UČENIE A ŠTÝLY UČENIA 

12 MOTIVÁCIA A VÔĽA 

13 EMÓCIE A CITY 

14 EXEKUTÍVNE FUNKCIE 

15 ZÁŤAŽ A JEJ ZVLÁDANIE 

16 ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE OSOBNOSTI 

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov