0
(0)
Left
Center
Svetlo - vlny, lúče, fotóny

Táto kniha okrem objasnenia základných vlastností svetla, predstavuje aj niektoré výsledky optiky dosiahnuté v posledných desaťročiach. Veríme, že bude užitočná každému, kto potrebuje optiku pri svojej práci alebo štúdiu.

EAN
978-80-89132-83-6
Počet strán
462
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
tvrdá
Weight
782 g
Right
15,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Svetlo je jedným z najdôležitejších predpokladov nášho života. Je zdrojom našich informácií o okolitom svete, umožňuje nám komunikovať na Zemi i mimo nej, je najbohatším zdrojom energie i univerzálnym liekom. So svetlom sú spojené nádeje mnohých významných osobností svetovej i našej histórie. Tým viac prekvapuje, ako málo ľudí sa o svetlo zaujíma a snaží sa porozumieť jeho vlastnostiam.

Od posledného vydania obsiahlejšieho diela o svetle na Slovensku uplynulo už viac ako štvrťstoročie. Za ten čas prešla náuka o svetle búrlivým vývojom. Spôsobilo to predovšetkým využitie nových zdrojov svetla  laserov. Na ich základe vznikli nové vedné disciplíny, ako optoelektronika, nelineárna optika, koherentná optika, ale moderná optika prenikla hlboko aj do iných vedných oblastí, ako aj do každodenného života.

V uplynulých rokoch vyšli v zahraničí viaceré monografie z optiky, ich dostupnosť je však malá. To viedlo autorov tejto knihy k tomu, že sa rozhodli napísať túto knihu, ktorá okrem objasnenia základných vlastností svetla, predstavuje aj niektoré výsledky optiky dosiahnuté v posledných desaťročiach. Náuka o svetle zasahuje do fyziky, ale nielen do nej. 

Kniha je užitočná každému, kto potrebuje optiku pri svojej práci. Vysokoškolským študentom môže pomôcť pri štúdiu základných fyzikálnych disciplín a ich aplikácií. Kto hľadá súvislosti medzi svetelnými javmi, potrebuje aj matematiku. Neuvádzajú sa vzťahy bez odvodenia, tým by sa súvislosti stratili. Kto sa chce len zorientovať v základných pojmoch alebo v terminológii, môže matematiku vynechať. Po prečítaní knihy čitateľ pochopí, že náuka o svetle nie je len fyzikálna disciplína, ale svojimi výsledkami a aplikáciami prenikla všade okolo nás. 

Pri písaní knihy vychádzali autori zo svojich skúseností, ktoré nadobudli pri pôsobení na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnes Fakulte matematiky, fyziky a informati-ky) Univerzity Komenského v Bratislave. Po matematickej stránke je písaná tak, aby na pochopenie prevažnej väčšiny jej textu postačovali základy vyššej matematiky.

Stanislav Kolník, ktorý celý svoj aktívny život venoval rozvoju optiky a ultraakustiky na Slovensku, bol taký láskavý, že sa podujal recenzovať túto knihu. Sme mu vďační za mnohé cenné pripomienky a námety. 

Kniha vychádza vďaka finančnej pomoci sponzorov, Hydrostop, s. r. o., Moderna, s. r. o., ELZA, s. r. o., KVANT, s. r. o., a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti JSMF.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov