0
(0)
Left
Center
Učebnica talianskeho jazyka a kultúry s CD

K učebnici patrí aj CD s 27 nahrávkami, ich prepis nájdete tiež v prílohe.

EAN
978-80-89132-85-0
Počet strán
297
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
367 g
Right
10,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Vybrali a vypracovali sme pre Vás 28 tém, veľká časť korešponduje s tými, s ktorými sa stretávame pri ústnych pohovoroch, či už sú súčasťou maturity, prijímacích skúšok na vysokú školu alebo štátnej jazykovej skúšky. Mnohé vychádzajú najmä zo súčasného kultúrno-spoločenského diania v Taliansku (rodina, vzťahy, médiá, reklama, multikulturalita atď.) a ako také prinášajú aktuálnu slovnú zásobu a nemálo neologizmov. Iné sa výberovo pokúšajú sprístupniť taliansku kultúru a tradície, umenie či literatúru a s nimi spojenú terminológiu. Toto všetko je v prílohe doložené množstvom fotografií a ďalšieho autentického materiálu.

Väčšina lekcií je rozdelená do dvoch jazykových úrovní – B1 a B2 – , ktorým zodpovedajú vstupné texty a na ne nadväzujúce cvičenia. Obe úrovne sú bohaté na konverzačné podnety, ich cieľom je stimulovať schopnosť vyjadriť sa originálnym a tvorivým spôsobom k problému, opísať situáciu, zreprodukovať a interpretovať obsah prečítaného a pod. Cvičenia sú zamerané na špecifické gramatické javy, no hlavne na lexiku. S učebnicou sa dá pracovať v skupinách, ale aj individuálne, keďže k dispozícii je kľúč správnych riešení a v prípade vecných poznatkov zostáva možnosť kontroly na internete.

 

Obsah

Unità 1 LA FAMIGLIA (B1)

Unità 2 LA CASA DEGLI ITALIANI (B2)

Unità 3 I GIOVANI (B1)

Unità 4 RELAZIONI (B1)

Unità 5 GLI ACQUISTI (B2)

Unità 6 LA SALUTE (B2)

Unità 7 LO SPORT (B1)

Unità 8 I VIAGGI (B1) 

Unità 9 LA SCUOLA (B2)

Unità 10 IL LAVORO (B1)

Unità 11 DONNE IN CARRIERA (B1)

Unità 12 L´ UOMO E LA NATURA (B2)

Unità 13 SCIENZA E TECNOLOGIA (B1)

Unità 14 MASS MEDIA (B2)

Unità 15 LA PUBBLICITÀ (B2)

Unità 16 FESTE E RICORRENZE (B1)

Unità 17 LA CUCINA (B1)

Unità 18 LA SOCIETÀ MULTICULTURALE (B2)

Unità 19 LA CRIMINALITÀ (B2)

Unità 20 GLI ITALIANI E IL TEMPO LIBERO (B1)

Unità 21 MODELLI E IDOLI (B2)

Unità 22 ARTE E CULTURA (B1)

Unità 23 LETTERATURA (B1)

Unità 24 I NEOLOGISMI (B2)

Unità 25 GLI ESORDI DELLA MODA ITALIANA (B1)

Unità 26 L´ITALIA (B2)

Unità 27 LUOGHI E CITTÀ (B1)

Unità 28 LA REPUBBLICA SLOVACCA

CHIAVE – kľúč

Vocabolario – slovník

BIBLIOGRAFIA

Appendice: Ascolto – príloha posluch

Appendice: Foto e immagini – príloha obrázky

doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. 

Pôsobila ako lektorka na Katedre romanistiky UKF v Nitre. V súčasnosti je vedeckou pracovníčkou na Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám španielskej a hispanoamerickej literatúry a prekladu a recepcii hispanofónnych literatúr na Slovensku. Je autorkou mnohých odborných publikácií.

Daniela Laudani, PhD.

Vyštudovala taliansku literatúru a estetika na Filozofickej fakulte Univerzity v Catanii (Taliansko). Doktorandský titul získala z prekladateľstva a tlmočníctva na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobila ako lektorka talianskeho jazyka a kultúry na Katedre romanistiky UKF v Nitre a FF UK v Bratislave a na Talianskom veľvyslanectve. Je autorkou niekoľkých učebníc taliančiny na Slovensku a v Čechách.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov