0
(0)
Left
Učebnica s príspevkom MŠ SR
Center
Angličtina - maturita - základná úroveň (B1) + interaktívny obsah

kompletná príprava na maturitnú úroveň B1

úplne nové vydanie s interaktívnym obsahom na www.yesky.sk

Odporúčané Ministerstvom školstva

EAN
978-80-8133-103-9
Počet strán
368
Formát knihy
177x249 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
473 g
Right
20,50 €
18,45 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Maturitné témy spracované tak, ako ste ich vždy chceli mať:

 • v každej lekcii nácvik všetkých zručností
 • slovná zásoba v každej téme rozpracovaná do podtém s prekladom
 • gramatické a lexikálne cvičenia cyklicky rozvíjajú tú istú slovnú zásobu
 • postupné opakovanie fráz v kontexte
 • veľa personalizovaných otázok a zadaní typu "rozprávanie o sebe"
 • veľa zaujímavých zadaní na všetky časti skúšky
 • veľa obrázkov
 • upozornenia na časté chyby
 • všetky zadania vypracované: ako text aj ako nahrávka
 • videoinštrukcie k ústnej skúške: popis obrázkov
 • prezentácie maturitných tém v PowerPointe
 • videonahrávky ústnej maturitnej odpovede
 • krátke interaktivne testy k lekciám s vyhodnotením
 • dva kompletné interaktívne maturitné testy s vyhodnotením

Kľúč k cvičeniam a všetky vypracované odpovede nájdete na www.yesky.sk. Nie je teda potrebné kupovať si Kľúč zvlášť.
Ak ho predsa chcete mať aj v papierovej podobe, nájdete ho tu

 

Obsah a ukážky

1. Family
2. Housing
3. Health Care
4. Transport and Travelling
5. Education
6. People and Nature
7. Hobbies, Leisure and Lifestyle
8. Food
9. Multicultural Society
10. Public Holidays
11. Fashion
12. Sports
13. Shopping and Services
14. Towns and Places
15. Culture and the Arts
16. Reading Books
17. People and Society
18. Communication
19. Mass Media
20. The Young and Their World
21. Jobs
22. Science and Technology
23. Idols, Heroes and Celebrities
24. Relationships
25. Slovakia
26. English-speaking Countries

Towns
Nepravidelné slovesá
Slovotvorba
Základné frázové slovesá
Obrázková príloha
Prehľad gramatických časov

 

28

Autorky: Soňa a Andrea

Vpravo: Andrea Billíková, PhD.

vedúca autorského tímu, autorka koncepcie cvičebnice a videonahrávky

metodik vyučovania anglického jazyka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných a základných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Ako lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich učiteľov angličtiny. Využíva interaktívne a inovatívne prístupy k vyučovaniu angličtiny, špecializuje sa na dramatické techniky vo výučbe cudzieho jazyka. V súčasnosti aktívne pracuje s učiteľmi z praxe, vedie pre nich metodické semináre a pracovné dielne. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, cvičebníc angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania angličtiny. 

Vľavo: Soňa Kondelová, PhD.

spoluautorka cvičebnice a videonahrávky, redaktorka, korektorka

lektorka anglického a francúzskeho jazyka, redaktorka, korektorka, prekladateľka, autorka učebníc na výučbu angličtiny na stredných školách, autorka domácich a zahraničných odborných publikácií

Vedie autorské tímy a rediguje cudzojazyčné publikácie vo vydavateľstve Enigma Publishing. Ako lektorka na Katedre prekladu FF UKF v Nitre pripravovala do praxe budúcich prekladateľov. Je spoluautorkou série publikácií YES Angličtina – maturita na Slovensku a v Čechách, redaktorkou pracovných zošitov angličtiny pre základné školy ako aj početných odborných monografií z oblasti vyučovania prekladu.

doc. Elena Ciprianová, M.A., PhD.

Lektorka morfológie anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre. Ako pedagóg a výskumný pracovník sa venuje textovej lingvistike, sociolingvistike a interkultúrnej komunikácii. Je autorkou mnohých učebných materiálov a odborných publikácii z oblasti jazyka, kultúry a metodiky vyučovania anglického jazyka.

PaedDr. Zdenka Kondelová

Od roku 2006 pracovala ako lektorka anglického jazyka v súkromnej jazykovej škole College, neskôr vyučovala anglický a taliansky jazyk na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre a Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave. V rámci rigorózneho štúdia analyzovala efektívne využitie anglických doplnkových učebných materiálov na stredných pedagogických školách. V súčasnosti sa venuje redaktorskej činnosti.

Monika Srnková

vyučovala anglický jazyk na gymnáziu v Štúrove. Koordinovala niekoľko vzdelávacích projektov. Už počas učiteľskej praxe sa venovala tvorbe učebných materiálov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých  učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov a pracovných listov určených na výučbu anglického jazyka. V súčasnosti sa venuje najmä prekladateľskej a redaktorskej praxi.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov