Úvod do dejín sociologického myslenia

 
 
Spoločenské vedy > Úvod do dejín sociologického myslenia
 
Fixed banner
 
 

Úvod do dejín sociologického myslenia

EAN: 9788089132904
Strán:276
Formát knihy:A5
Hmotnosť 0.2480 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 4,00 € Vaša cena: 3,60 € Ušetríte: 10 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Sociológia existuje ako samostatná veda necelé dve storočia, pričom tesne pred svojím vznikom sa pomenovávala ako sociálna fyzika. Za vyše 150 rokov vývoja sociológie sa z nej stala jedna z najrozšírenejších, ale aj najzložitejších spoločenských vied. Vzniklo v nej mnoho názorov, ideí a pojmov, ktoré sa prejavujú v spojeniach vytvárajúcich viacero škôl, smerov, paradigiem, prúdov a línií. Tieto súhrny myšlienok sa ovplyvňujú a doplňujú, ale aj navzájom kritizujú.

Objasnenie vývoja sociologického myslenia preto predstavuje náročnú záležitosť, ku ktorej sa dá pristúpiť rôznymi spôsobmi.

 

Obsah

Úvod

1. kapitola: Predsociologické sociálne myslenie
Vznik sociálneho myslenia
Predsociologické sociálne myslenie v staroveku
Predsociologické sociálne myslenie v stredoveku
Predsociologické sociálne myslenie v novoveku
Konzervativizmus, liberalizmus a socializmus
Zhrnutie
Kontrolné otázky

2. kapitola: Vznik sociológie, periodizácia a klasifikácia vývoja sociologického myslenia
Zhrnutie 
Kontrolné otázky

3. kapitola: Vývoj sociologického myslenia v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia a jeho najvýznamnejší predstavitelia 
Auguste Comte
Herbert Spencer
Karl Marx a Fridrich Engels
Emile Durkheim
Max Weber
Ferdinand Tönnies
Georg Simmel
Vilfredo Pareto
Línia sociologizmu vo vývoji sociologického myslenia
Naturalizmus v sociológii v prvej etape jej vývoja
Psychologizmus v sociológii v prvej etape jej vývoja
Vznik a prvá etapa vývoja sociológie v USA
Zhrnutie
Kontrolné otázky

4. kapitola: Vývoj sociologického myslenia v období medzi dvomA svetovými vojnami
Zhrnutie 
Kontrolné otázky
Záver 
Zoznam použitej literatúry

Príloha – Názory vo vývoji sociologického myslenia podľa obsahu a zamerania