Nemčina - maturita - vyššia úroveň (B2) + CD

 
 
Stredné školy > Maturita | prijímačky na VŠ > Nemčina - maturita - vyššia úroveň (B2) + CD
 
Fixed banner
 
 

Prví na trhu, renomovaní autori, najširšia ponuka, pravidelná aktualizácia, prijateľné ceny, neutíchajúci záujem.

Z našich kníh sa pripravovalo na maturitu už viac ako 700 000 maturantov.

 
 

Nemčina - maturita - vyššia úroveň (B2) + CD

EAN: 9788081330193
Strán:336
Formát knihy:160x235 mm
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.3770 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Bežná cena: 13,50 € Vaša cena: 12,15 € Ušetríte: 10 %
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Kompletná príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B2.

>>> Ukážka z knihy <<<

Úlohy vo forme testov boli vytvorené z autentických textov.

Oprava testov a hodnotenie

Na vypracovanie jednotlivých častí testu, tzn. Sprachbausteine und Wortschatz (Jazykové štruktúry a slovná zásoba), Leseverstehen (Čítanie s porozumením) a Hörverstehen (Počúvanie s porozumením) má študent 45 minút. Bolo by však užitočné tento čas skrátiť na 40 minút, pretože odpovede bude pri maturitnej skúške treba ešte preniesť na odpoveďový hárok.

 Jazykové štruktúry a slovná zásoba (40 bodov)

V časti zbierky, ktorá je zameraná na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov v kontexte, sa vyskytujú  úlohy s voľbou odpovede z viacerých možností a úlohy na dopĺňanie vynechaných slov. Za každú správnu odpoveď študent získava 1 bod.

◆ Čítanie s porozumením (40 bodov)

Čítanie s porozumením obsahuje úlohy s voľbou odpovede z viacerých možností, priraďovacie a doplňovacie úlohy. Nie je dôležité rozumieť každému slovu, ktoré sa vyskytuje v texte, ale porozumieť celkovej výpovedi textu, resp. vyhľadať kľúčové informácie. Každá správna odpoveď je hodnotená 2 bodmi.

◆ Počúvanie s porozumením (20/30 bodov)

Ku každej tematickej jednotke máte na priloženom CD k dispozícii jednu nahrávku, na ktorú sa viažu dve úlohy. Striedajú sa úlohy s voľbou odpovede z viacerých možností, priraďovacie a doplňovacie úlohy. Správne riešenie je hodnotené 2 bodmi. Čas na vypracovanie všetkých úloh tejto časti je 45 minút.

◆ Písanie (40 bodov)

Časť venovaná nácviku písomného prejavu obsahuje úlohy so zadaním v piatich bodoch, ku ktorým sa má študent vyjadriť. V niektorých prípadoch sú doplnené vizuálnym alebo textovým podnetom. Študent má zvládnuť tieto formy písomného vyjadrenia:

  • osobný list
  • formálny (úradný) list
  • list čitateľa redakcii (v ktorom má sformulovať a odôvodniť svoje stanovisko k určitému spoločenskému problému alebo javu)
  • opis
  • rozprávanie
  • príspevok pre školský časopis

Hodnotenie vychádza zo štyroch kritérií, ktoré sa zhodujú s kritériami hodnotenia stanovenými Štátnym pedagogickým ústavom. Tieto sú k dispozícii na školách, príp. na www.statpedu.sk. Hodnotí sa:

  • adekvátnosť obsahu a rozsahu,
  • členenie a nadväznosť textu,
  • použitá slovná zásoba,
  • gramatická a ortografická správnosť.

Zručnosť písania je hodnotená zvlášť. Maximálny bodový zisk je 5 bodov za každé zo stanovených kritérií, teda 20 bodov. Celkový dosiahnutý výsledok je treba ešte vynásobiť dvomi, aby maximálny počet bodov aj pri zručnosti písanie zodpovedal 40 bodom. Z bodového zisku sa vyhodnotí percentuálna úspešnosť.

◆ Hovorenie

Časť hovorenie sa dá použiť na nácvik, ako aj testovanie zručnosti hovorenia. Na samotnej skúške študent plní tri úlohy. V prvej úlohe (Bild/Textimpuls) má študent opísať obrázok, prípadne opísať a porovnať viac obrázkov. V rámci tejto úlohy môže reagovať na prečítaný krátky text, graf a pod. V druhej úlohe (Gespräch zum Thema) sa voľne vyjadruje k téme podľa zadania. V tretej úlohe (Situation) objasňuje situáciu, hrá danú rolu podľa zadania (Rollenspiel), diskutuje o tom, ako by reagoval v danej situácii a pod. Študent sa na ústnu skúšku pripravuje 20 minút a opovedá ďalších 20 minút, pričom v prvej úlohe odpovedá 5 minút, v druhej 10 minút a v tretej 5 minút. Keďže tretia úloha môže mať rôzne podoby (Situation, Rollenspiel...), do našej cvičebnice sme pre efektívnejší nácvik zručnosti hovorenia zaradili štyri úlohy.

Ďalšie informácie o maturitnej skúške môžete získať na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

Cvičebnica je vhodná na prácu v triede i na individuálne štúdium.

Obsah

Úvod
1. Familie
2. Kunst und Kultur
3. Sport
4. Wohnen
5. Einkäufe und Dienstleistungen
6. Gesundheit und der menschliche Körper
7. Reisen
8. Schule und Studium
9. Beruf und Arbeit
10. Zwischenmenschliche Beziehungen
11. Mensch und Natur
12. Wissenschaft und Technik
13. Mensch und Gesellschaft
14. Kommunikation und Sprache
15. Massenmedien
16. Jugend und ihre Welt
17. Essen und Trinken
18. Lebensstil und Freizeit
19. Multikulturelle Gesellschaft
20. Städte und Orte
21. Mode und Kleidung
22. Bücher und Lesekultur
23. Vorbilder und Idole
24. Deutschsprachige Länder
25. Slowakei
Lösungen
Musterstücke für die Fertigkeit Schreiben
Transkription der Hörtexte
Quellenverzeichnis

Nemcina Vyssia Uroven - Ukazka by studio1374 on Scribd

Autor

 

 

 

 

odporúčané Ministerstvom školstva SR