Zopakuj si: Matematika 9. roč. a kvarta 8.roč. gymnázií

 
 
Základné školy > Zopakuj si: Matematika 9. roč. a kvarta 8.roč. gymnázií
 
Fixed banner
 
 

Zopakuj si: Matematika 9. roč. a kvarta 8.roč. gymnázií

EAN: 9788081330919
Strán:144
Formát knihy:A4
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.4900 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 7,50 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Príprava na testovanie 9 a na prijímacie skúšky na strednú školu.

Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

 

Obsah

PREDHOVOR

VSTUPNÝ TEST

1 MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL
1.1 Druhá mocnina
1.2 Tretia mocnina
1.3 Druhá odmocnina
1.4 Tretia odmocnina
1.5 Mocniny s prirodzeným mocniteľom
1.6 Operácie s mocninami s prirodzeným mocniteľom
1.7 Mocniny čísla desať
1.8 Vedecký zápis čísel
1.9 Kontrolný test – Mocniny a odmocniny

2 LINEÁRNE ROVNICE A NEROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU
2.1 Rovnosť algebrických výrazov
2.2 Lineárne rovnice s jednou neznámou
2.3 Lineárne nerovnice s jednou neznámou
2.4 Lomené výrazy
2.5 Rovnice s neznámou v menovateli
2.6 Slovné úlohy
2.7 Vyjadrenie premennej zo vzorca
2.8 Kontrolný test – Lineárne rovnice a nerovnice

3 PYTAGOROVA VETA
3.1 Pravouhlý trojuholník
3.2 Pytagorova veta
3.3 Využitie Pytagorovej vety
3.4 Kontrolný test – Pytagorova veta

4 VALEC, KUŽEĽ, IHLAN,GUĽA, ICH OBJEM A POVRCH
4.1 Valec
4.2 Kužeľ
4.3 Ihlan
4.4 Guľa, guľová plocha
4.5 Kontrolný test – Valec, kužeľ, ihlan, guľa

5 PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
5.1 Podobnosť geometrických útvarov
5.2 Podobnosť trojuholníkov
5.3 Podobnosť trojuholníkov v praxi
5.4 Mierka mapy, mierka plánu
5.5 Kontrolný test – Podobnosť trojuholníkov

6 GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍ
6.1 Pravouhlá sústava súradníc
6.2 Závislosť veličín
6.3 Priama úmernosť
6.4 Nepriama úmernosť
6.5 Lineárna závislosť, lineárna funkcia
6.6 Kontrolný test – Grafické znázorňovanie závislostí

7 ŠTATISTIKA

VÝSTUPNÝ TEST
Ako sa vám darilo? (sebahodnotenie)

Z HISTÓRIE MATEMATIKY
Pytagoras zo Samu

VÝSLEDKY

Autor

O autorovi

 

opakovanie učiva 9. ročníka ZŠ
(a kvarty 8-roč. gymnázia)
v podobe pracovných listov s obrázkami

 

ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ

  • zhrnutie učiva
  • vyriešená úloha
  • úlohy na riešenie
  • testy