0
(0)
Left
Center
Úvod do dejín sociologického myslenia
EAN
978-80-89132-90-4
Počet strán
276
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
248 g
Right
4,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Sociológia existuje ako samostatná veda necelé dve storočia, pričom tesne pred svojím vznikom sa pomenovávala ako sociálna fyzika. Za vyše 150 rokov vývoja sociológie sa z nej stala jedna z najrozšírenejších, ale aj najzložitejších spoločenských vied. Vzniklo v nej mnoho názorov, ideí a pojmov, ktoré sa prejavujú v spojeniach vytvárajúcich viacero škôl, smerov, paradigiem, prúdov a línií. Tieto súhrny myšlienok sa ovplyvňujú a doplňujú, ale aj navzájom kritizujú.

Objasnenie vývoja sociologického myslenia preto predstavuje náročnú záležitosť, ku ktorej sa dá pristúpiť rôznymi spôsobmi.

Obsah

Úvod

1. kapitola: Predsociologické sociálne myslenie
Vznik sociálneho myslenia
Predsociologické sociálne myslenie v staroveku
Predsociologické sociálne myslenie v stredoveku
Predsociologické sociálne myslenie v novoveku
Konzervativizmus, liberalizmus a socializmus
Zhrnutie
Kontrolné otázky

2. kapitola: Vznik sociológie, periodizácia a klasifikácia vývoja sociologického myslenia
Zhrnutie 
Kontrolné otázky

3. kapitola: Vývoj sociologického myslenia v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia a jeho najvýznamnejší predstavitelia 
Auguste Comte
Herbert Spencer
Karl Marx a Fridrich Engels
Emile Durkheim
Max Weber
Ferdinand Tönnies
Georg Simmel
Vilfredo Pareto
Línia sociologizmu vo vývoji sociologického myslenia
Naturalizmus v sociológii v prvej etape jej vývoja
Psychologizmus v sociológii v prvej etape jej vývoja
Vznik a prvá etapa vývoja sociológie v USA
Zhrnutie
Kontrolné otázky

4. kapitola: Vývoj sociologického myslenia v období medzi dvomA svetovými vojnami
Zhrnutie 
Kontrolné otázky
Záver 
Zoznam použitej literatúry

Príloha – Názory vo vývoji sociologického myslenia podľa obsahu a zamerania

Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (*1952)

prednáša sociológiu na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofia v Nitre a zároveň je vedúcim Katedry medzinárodných politických vzťahov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je absolventom Vojenskej politickej akadémie v Bratislave. Viac ako 30 rokov vyučuje sociológiu na vysokých školách. V súčasnosti sa venuje najmä sociologickým problémom medzinárodných vzťahov a bezpečnosti.

PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. (*1972)

je odborným asistentom na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Na Slovensku študoval na Univerzite Komenského a na Trnavskej univerzite. Vo Francúzsku študoval na univerzite Nová Sorbona (Paris III), univerzite Sorbona – René Descartes (Paris V) a na Parížskej katolíckej univerzite. Vo Švajčiarsku študoval na Ženevskej univerzite. Venuje sa dejinám filozofie a sociológie, filozofii a sociológii náboženstva, sociálnej filozofii a ekumenizmu.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov