0
(0)
Left
Center
Mama, otec, pripravte ma do prímy: slovenčina + matematika
  • nové, aktualizované vydanie
  • podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu
  • farebné pracovné listy s obrázkami
  • kľúč s vysvetlením postupu v samostatnej brožúre
  • reálne testy z minulých rokov

Séria kníh matematika + slovenčina za zvýhodnenú cenu.
Ušetríte 2 €

Počet strán
144 + 32 + 88 + 48 = 312
Formát knihy
A4
Väzba knihy
mäkká
Weight
902 g
Right
17,60 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

NOVÉ, AKTUALIZOVANÉ VYDANIA PODĽA PLATNÝCH UČEBNÝCH OSNOV

Pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre rodičov. Najťažšie úlohy sú označené.

Obsah slovenčina

1 Hlásky a spodobovanie 
Hlásky
Spodobovanie (pojmová mapa)
Minitest 

2 Prozodické vlastnosti reči (pojmová mapa) 
Minitest

3 Ohybné slovné druhy
Podstatné mená (pojmová mapa) 
Minitest – podstatné mená 
Prídavné mená (pojmová mapa)
Minitest – prídavné mená
Zámená (pojmová mapa)
Minitest – zámená 
Číslovky (pojmová mapa) 
Minitest – číslovky 
Slovesá (pojmová mapa) 
Minitest – slovesá

4 Neohybné slovné druhy (pojmová mapa) 
Príslovky
Minitest – príslovky 
Predložky  
Minitest – predložky 
Spojky 
Minitest – spojky
Častice 
Minitest – častice 
Citoslovcia 
Minitest – citoslovcia 

5 Tvorenie slov
Minitest

6 Vety podľa obsahu/zámeru (pojmová mapa)
Priama reč 
Minitest 

7 Slovná zásoba (pojmová mapa, vzťahy medzi slovami)
Minitest 

8 Rozširovanie slovnej zásoby (pojmová mapa) 
Minitest

9 Literatúra (pojmová mapa)
Pieseň (pojmová mapa)
Poézia nonsensu (pojmová mapa)
Povesti (pojmová mapa)
Rozprávky (pojmová mapa)
Divadelná hra
Legendy (pojmová mapa)
Komiks (pojmová mapa)
Encyklopédie (pojmová mapa) 
Minitest – literatúra

10 Sloh
Pohľadnica, pozdrav, adresa 
Vecný a umelecký text 
Rozprávanie 
Rozhovor, diskusia, debata, interview 
Správa a oznámenie 

Použitá literatúra

Testy zo škôl
Test č. 1 (Gymnázium Myjava)
Test č. 2 (Gymnázium Myjava)
Test č. 3 (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra)
Test č. 4 (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra)
Test č. 5 (Športové gymnázium Nitra)
Ako sa ti darilo? (sebahodnotenie)

Kľúč správnych riešení pre rodičov a učiteľov je  v samostatnej brožúre.

 

Obsah matematika

1. Numerické úlohy

2. Slovné úlohy I

3. Teória čísel

4. Slovné úlohy II

5. Obvody útvarov

6. Jednoduché konštrukcie

7. Stavebnice

8. Vlastnosti geometrických útvarov

9. Premeny jednotiek

10. Slovné úlohy III

11. Kombinatorika

12. Logika

13. Postupnosti

TESTY

SEBAHODNOTENIE

Výsledky a komentáre k riešeniam pracovných listov a testov sú v samostatnej brožúre.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Knihy, ktoré by sa Vám mohli páčiť

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov