Mama, otec, pripravte ma do prímy: slovenčina

 
 
Základné školy > Mama, otec, pripravte ma do prímy: slovenčina
 
Reklamné okno
 
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Mama, otec, pripravte ma do prímy: slovenčina

EAN: 9788081330599
Strán:144 + 32
Formát knihy:A4
Väzba knihy:mäkká
Doplnkový materiál:Kľúč s výsledkami
Hmotnosť 0.5410 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 9,80 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

NOVÉ, AKTUALIZOVANÉ VYDANIE PODĽA PLATNÝCH UČEBNÝCH OSNOV

Pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre rodičov. Najťažšie úlohy sú označené.

 

Obsah

1 Hlásky a spodobovanie 
Hlásky
Spodobovanie (pojmová mapa)
Minitest 

2 Prozodické vlastnosti reči (pojmová mapa) 
Minitest

3 Ohybné slovné druhy
Podstatné mená (pojmová mapa) 
Minitest – podstatné mená 
Prídavné mená (pojmová mapa)
Minitest – prídavné mená
Zámená (pojmová mapa)
Minitest – zámená 
Číslovky (pojmová mapa) 
Minitest – číslovky 
Slovesá (pojmová mapa) 
Minitest – slovesá

4 Neohybné slovné druhy (pojmová mapa) 
Príslovky
Minitest – príslovky 
Predložky  
Minitest – predložky 
Spojky 
Minitest – spojky
Častice 
Minitest – častice 
Citoslovcia 
Minitest – citoslovcia 

5 Tvorenie slov
Minitest

6 Vety podľa obsahu/zámeru (pojmová mapa)
Priama reč 
Minitest 

7 Slovná zásoba (pojmová mapa, vzťahy medzi slovami)
Minitest 

8 Rozširovanie slovnej zásoby (pojmová mapa) 
Minitest

9 Literatúra (pojmová mapa)
Pieseň (pojmová mapa)
Poézia nonsensu (pojmová mapa)
Povesti (pojmová mapa)
Rozprávky (pojmová mapa)
Divadelná hra
Legendy (pojmová mapa)
Komiks (pojmová mapa)
Encyklopédie (pojmová mapa) 
Minitest – literatúra

10 Sloh
Pohľadnica, pozdrav, adresa 
Vecný a umelecký text 
Rozprávanie 
Rozhovor, diskusia, debata, interview 
Správa a oznámenie 

Použitá literatúra

Testy zo škôl
Test č. 1 (Gymnázium Myjava)
Test č. 2 (Gymnázium Myjava)
Test č. 3 (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra)
Test č. 4 (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra)
Test č. 5 (Športové gymnázium Nitra)
Ako sa ti darilo? (sebahodnotenie)

Kľúč správnych riešení pre rodičov a učiteľov je  v samostatnej brožúre.

Autor

  • opakovanie učiva (pojmové mapy)
  • farebné pracovné listy s úlohami
  • kľúč s vysvetlením postupu v samostatnej brožúre
  • reálne testy zo škôl
  • podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu

Séria kníh slovenčina + matematika za zvýhodnenú cenu.
Ušetríte 1,80 €