0
(0)
Left
Center
Prázdninová matematika 5. ročník

opakovanie učiva 5. ročníka z matematiky

v podobe pracovných listov s obrázkami

+ testy

Nové vydanie podľa učebných osnov​​​​​​

EAN
978-80-8133-054-4
Počet strán
128
Formát knihy
A4
Väzba knihy
mäkká
Weight
434 g
Right
7,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky 5. ročníka ZŠ

  • zábavné precvičovanie učiva aj počas školského roka

  • v súlade s inovovaným ŠVP

  • náročnejšie a rozširujúce učivo je vyznačené

  • vstupný test, výstupný test, test po každej kapitole

  • zábavné úlohy

  • výsledky 

Obsah

VSTUPNÝ TEST

1 PRIRODZENÉ ČÍSLA
1.1 Čítanie a písanie prirodzených čísel
1.2 Párne a nepárne čísla
1.3 Obraz prirodzeného čísla na číselnej osi
1.4 Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel
1.5 Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
1.6 Rímske číslice
1.7 Tabuľky, diagramy, mapy a schémy
1.8 Kontrolný test – Prirodzené čísla

2 RYSOVANIE 
2.1 Bod, úsečka, priamka, polpriamka
2.2 Základné pravidlá rysovania 
2.3 Kolmice a rovnobežky 
2.4 Mnohouholníky 
2.5 Trojuholník, štvoruholník 
2.6 Kružnica, kruh 
2.7 Telesá 
2.8 Telesá z kociek 
2.9 Geometrické útvary v štvorcovej sieti 
2.10 Kontrolný test – Rysovanie 

3 SČÍTANIE A ODČÍTANIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL 
3.1 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti 
3.2 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel písomne 
3.3 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel kalkulačkou 
3.4 Kontrolný test – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

4 OSOVÁ A STREDOVÁ SÚMERNOSŤ 
4.1 Osová súmernosť 
4.2 Stredová súmernosť 
4.3 Kontrolný test – Osová a stredová súmernosť 

5 NÁSOBENIE A DELENIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL 
5.1 Činiteľ, súčin 
5.2 Delenec, deliteľ, podiel 
5.3 Písomné násobenie 
5.4 Násobenie a delenie na kalkulačke 
5.5 Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku 
5.6 Delenie so zvyškom 
5.7 Písomné delenie dvojciferným deliteľom 
5.8 Matematické operácie a zátvorky 
5.9 Kontrolný test – Násobenie a delenie prirodzených čísel 

6 MERANIE, OBVOD A OBSAH 
6.1 Meranie dåžky úsečky 
6.2 Premena jednotiek dĺžky 
6.3 Obvod mnohouholníka 
6.4 Obsah v štvorcovej sieti 
6.5 Kontrolný test – Meranie, obvod, obsah 

7 RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH 

VÝSTUPNÝ TEST 

PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE 

Z HISTÓRIE MATEMATIKY 
Archimedes 
John Napier 

MATEMATIKA HROU – Magické štvorce

VÝSLEDKY

Miroslav Telepovský

RNDr. Miroslav Telepovský študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tieto predmety vyučuje na Gymnáziu v Trebišove. Je predsedom územnej organizácie Fénix pri Gymnáziu v Trebišove.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov