0
(0)
Left
Center
Stručný prehľad sociológie

Deväť slovenských sociológov približuje súčasnú sociológiu širokej verejnosti. Publikácia je určená najmä nesociológom, ktorí chcú získať prehľad o tejto vednej disciplíne. Zároveň je povzbudením zaujímať sa hlbšie o danú problematiku a prečítať si aj pramenné zdroje, na ktoré sa autori odvolávajú.

EAN
978-80-89132-59-1
Počet strán
313
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
278 g
Right
2,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na slovenských univerzitách. Hlavný dôraz sa kladie na štúdium sociologickej teórie, na históriu sociologického myslenia a na metódy sociologického výskumu.

V prvej časti sa nachádzajú texty informujúce o základných otázkach, ktorým sa venuje sociologická teória. Päť autorov približuje sociológiu ako vedu, ďalej otázky kultúry, náboženstva a globalizácie, osobitná pozornosť je venovaná otázkam socializácie a mládeže, sociálnej zmene, sociálnej kontrole a sociálnej patológii a pochopiteľne sú tu načrtnuté aj tradičné otázky sociálnej štruktúry a sociálnej stratifikácie.

Druhá časť predstavuje životopisy a základnú informáciu o prínose 20. svetových i domácich sociológov do vedy. Výber osobností predstavuje tie najznámejšie mená z 19. a 20. storočia.

Tretia časť sa zameriava na základné pojmy a kategórie sociologického výskumu, prezentuje základné informácie o technikách zberu údajov, o meraní a škálovaní i o výbere objektov skúmania. Osobitná pozornosť je tu potom venovaná vedeckej interpretácii a vysvetľovaniu v spoločenskovednom a sociologickom výskume.

Spolu deväť slovenských sociológov približuje súčasnú sociológiu nielen širokej verejnosti a nesociológom, ktorí majú záujem získať prehľad o sociológii, ale najmä vysokoškolským študentom zameraným na sociálne vedy.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov