0
(0)
Left
Center
Nominálne slovné druhy

Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, a zámen s množstvom príkladov.

EAN
978-80-85471-94-9
Počet strán
215
Formát knihy
130x210 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
181 g
Right
4,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Obsah

PODSTATNÉ MENÁ

1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 
1.1. Charakteristika substantív 
1.2. Definícia substantív 
1.3. Klasifikácia substantív 

2. Morfologické kategórie substantív 
2.1. Kategória rodu 
2.1.1. Rod cudzích substantív 
2.1.2. Rod pomnožných podstatných mien 
2.2. Kategória čísla 
2.3. Kategória pádu 

3. Deklinácia substantív 
3.0. Všeobecná charakteristika 
3.1. Vzory podstatných mien 
3.1.1. Mužský rod (maskulínum) 
3.1.1.1. Životné podstatné mená 
3.1.1.2. Neživotné podstatné mená 
3.1.2. Ženský rod (feminínum) 
3.1.2.1. Adjektívno-substantívne skloňovanie feminín 
3.1.2.2. Nepravidelné skloňovanie feminín 
3.1.3. Stredný rod 
3.1.4. Deklinácia cudzích substantív 
3.1.5. Deklinácia substantív s adjektívnou podobou

PRÍDAVNÉ MENÁ 

1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 
1.1. Charakteristika prídavných mien 
1.2. Definícia prídavných mien 
1.3. Klasifikácia prídavných mien 
1.4. Charakteristika jednotlivých druhov prídavných mien 
1.4.1. Vlastnostné prídavné mená 
1.4.1.1. Akostné prídavné mená 
1.4.1.2. Vzťahové prídavné mená 
1.4.1.2.1. Druhové prídavné mená 
1.4.2. Privlastňovacie prídavné mená 
2. Stupňovanie prídavných mien 
3. Skloňovanie prídavných mien 
3.1. Skloňovanie vlastnostných prídavných mien 
3.1.1. Vzor PEKNÝ 
3.1.2. Vzor CUDZÍ 
3.1.3. Vzor PÁVÍ 
3.2. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien 
3.2.1. Vzor OTCOV 
3.2.2. Vzor MATKIN 
3.3. Nesklonné prídavné mená 
4. Pravopis a písanie prídavných mien

ČÍSLOVKY 

1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 
1.1. Charakteristika čísloviek 
1.2. Definícia čísloviek 
1.3. Klasifikácia čísloviek 
2. Skloňovanie čísloviek 
2.1. Základné číslovky (kardináliá) 
2.2. Radové číslovky (ordináliá) 
2.3. Druhové číslovky (špeciáliá) 
2.4. Násobné číslovky (multiplikatíva) 
3. Výslovnosť, pravopis a písanie čísloviek 
3.1. Výslovnosť čísloviek 
3.2. Pravopis čísloviek 
3.3. Písanie čísloviek

ZÁMENÁ 

1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 
1.1. Charakteristika zámen 
1.2. Definícia zámen 
1.3. Klasifikácia zámen 
2. Skloňovanie zámen 
2.1. Osobné zámená 
2.2. Zvratné zámená 
2.3. Ukazovacie zámená 
2.4. Opytovacie zámená 
2.5. Neurčité zámená 
2.6. Vymedzovacie zámená

PaedDr. Ladislav Navrátil, PhD.

Študoval slovenský jazyk-dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Vyučoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Venoval sa najmä zvukovej a morfologickej rovine slovenského jazyka.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov