0
(0)
Left
Center
Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?

Nové vydanie knižky obsahuje podrobne rozpracované translatologické školy.

EAN
9788081330742
Počet strán
440
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
401 g
Right
12,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Viete si predstaviť, aký chaos musel nastať v Babylone, keď stavitelia veže i všetci pomocníci hovorili rôznymi jazykmi a nikto nikomu nerozumel? 

Prečo si občas nerozumieme, aj keď hovoríme rovnakým jazykom?

Táto knižka je o tom, ako komunikujeme slovom, gestom alebo činom a čo všetko ovplyvňuje vzájomné dorozumenie.  

V časti Komunikácia sa dočítate o zákonitostiach monolingválnej i bilingválnej komunikácie.

 

Časť Tlmočenie

 • dejiny tlmočníckej činnosti
 • tlmočnícke techniky 
 • typy a žánre tlmočenia 
 • úloha pamäte 
 • notácia 
 • tlmočnícke stratégie 
 • úskalia, ktoré na tlmočníka číhajú, keď ide s kožou na trh.  
 • translatologické školy

Časť Preklad

 • druhy a metódy prekladu
 • kritériá prekladateľskej analýzy
 • postupy pri preklade metafor, slovných hračiek, okrídlených   výrazov, frazeologizmov a pod.
 • pracovné nástroje prekladateľa: printové a elektronické slovníky, najnovšie počítačové translačné programy. 

Publikácia je určená začínajúcim, poloprofesionálnym i profesionálnym prekladateľom a tlmočníkom. Je písaná prístupným, zrozumiteľným štýlom, takže po nej môžu pokojne siahnuť aj tí, čo chcú preniknúť do tajov tohto zaujímavého povolania a nemajú ambície stať sa profesionálmi. Je to kniha pre všetkých, ktorí by sa chceli naučiť, ako zachrániť pomyselnú novodobú babylonskú vežu, t. j. ako prekonať jazykovú a kultúrnu bariéru a sprostredkovať medzijazykovú komunikáciu.  

Obsah 

Daniela Müglová
1 Čo je komunikácia alebo Myslím (a hovorím), teda som
1.1 Ako sa rodí komunikácia alebo Od myšlienky k slovu a od slova k činu 
1.2 Komunikačná situácia alebo Počuť/čítať a pochopiť nie je jedno a to isté
1.3 Význam a zmysel alebo Nie vždy je na srdci to, čo na jazyku
1.4 Jazyk alebo Ako rozlúštiť komunikačný kód
1.5 Jazyk ako semiotický (znakový) systém alebo Nie je had ako had
1.6 Funkcia jazyka alebo Svokrina kapustnica
1.6.1 Ako sa rodí text alebo Čo svet opisuje, obohacuje a mení
1.7 Komunikácia bez slov alebo Čo napovie hlas, gesto, čin
1.8 Recepčné procesy alebo Prečo si (ne)rozumieme
1.9 Monolingválna a interlingválna komunikácia alebo Čím sa líšia rozhovory cez sprostredkovateľa
1.9.1 Neprofesionálna a profesionálna translácia alebo Kedy navštíviť odborníka
1.10 Slovo na záver úvodnej kapitoly alebo Mýty a realita
1.11 Pre tých, ktorí sa neuspokoja s málom

Daniela Müglová
2 Tlmočenie a preklad od antiky po súčasnosť alebo Čo spôsobil pád Babylonskejveže
2.1 Dejiny tlmočenia 
2.2 Dejiny prekladu
2.3 Invariant, ekvivalencia, adekvátnosť alebo Ukazovatele kvality
2.4 Tlmočenie a preklad alebo Jedináčik či súrodenci?
2.5 Typológia komunikačných udalostí alebo O komunikačnom zámere z iného konca
2.6 Translačná úloha alebo Kto, s kým, o čom, pre koho
2.7 Prípravná etapa alebo Čo priniesol rozhovor s objednávateľom
2.8 Plnenie translačnej úlohy alebo Keď nadíde „Deň T“
2.9 Techniky tlmočenia alebo Znaky, symboly, kabínky
2.9.1 Konzekutívne tlmočenie
2.9.2 Simultánne tlmočenie
2.10 Žánre tlmočenia alebo Čo čaká a neminie multilingválne alter ego
2.11 Čo musí mať tlmočník na pamäti alebo Tlmočnícke desatoro
2.12 Pre tých, ktorí sa neuspokoja s málom

Michal Dvorecký
3 Prekladateľská analýza alebo
Ako sa zoznámiť s východiskovým textom
3.1 Čo je prekladateľská analýza?
3.2 Na čo netreba zabudnúť pri zoznamovaní sa  s východiskovým textom. Niekoľko základných pojmov
3.3 Translačná typológia textov a jej pomoc pri preklade
3.4 Kroky prekladateľskej analýzy
3.5 Rešerš ako nevyhnutná súčasť prekladateľskej analýzy
3.5.1 Práca s printovými a elektronickými slovníkmi
3.5.2 Práca s paralelnými textami a ďalšími pomocnými textami
3.5.3 Práca s glosármi
3.5.4 Spolupráca s konzultantmi
3.6 Záver

Daniela Müglová
4 Obrazné výrazové prostriedky alebo Tri oriešky pre prekladateľa
4.1 Preklad metafory 
4.2 Preklad slovných hračiek
4.3 Okrídlené výrazy, frazeologické spojenia, frazeologizmy

Michal Dvorecký
5 Lexikografia alebo Láska na druhý pohľad 
5.1 Čo je lexikografia? Prečo potrebuje prekladateľ lexikografiu?
5.2 Základné pojmy lexikografie
5.3 Štruktúra slovníkov
5.3.1 Makroštruktúra slovníkov
5.3.2 Mikroštruktúra slovníkov
5.3.2.1 Štruktúrne ukazovatele
5.3.2.2 Údaje
5.4 Typológia slovníkov

Martin Mačura
6 Použitie počítačov v preklade alebo Technika v akcii

Daniela Müglová
6.1 Čo musí mať prekladateľ na pamäti alebo Prekladateľské desatoro 
6.2 Pre tých, ktorí sa neuspokoja s málom

Použitá literatúra

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov