0
(0)
Left
Center
Nemčina - maturita - základná úroveň (B1)

Precvičovanie slovnej zásoby k jednotlivým maturitným témam, počúvania a čítania s porozumením, gramatiky, písomného a ústneho prejavu.

EAN
978-80-8133-100-8
Počet strán
366
Formát knihy
160x235 mm
Väzba knihy
mäkká
Weight
446 g
Right
14,50 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Úlohy sú zostavené z autentických textov.

V časti Úvodné texty nájdete 25 textov, pričom každý z nich má svoje tematické zameranie. Texty sú nahraté na rodenými hovoriacimi. Nahrávky textov nájdete tu hore v časti Úvodné texty.  Kľúčová slovná zásoba je v texte vyznačená, jej zoznam aj s prekladom nájdete na konci každej lekcie. Za textami sa nachádzajú rozličné úlohy, ktoré sa vzťahujú buď na text alebo na konkrétnu maturitnú tému.

V časti Počúvanie s porozumením je vám k dispozícii 15 úloh na precvičenie zručnosti počúvania s porozumením. Pridali sme k nim aj ďalšie cvičenia na precvičovanie slovnej zásoby. Úlohy, transkripcia textu, cvičenia na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček sú usporiadané za sebou, čo by malo zefektívniť prácu s cvičebnicou. Nahrávky k týmto úlohám nájdete tu hore v časti Počúvanie s porozumením. 

Kapitola Čítanie s porozumením obsahuje 10 textov, ktoré sú usporiadané podľa náročnosti. Ku každému z textov nájdete rôzne typy úloh, ako napr. priraďovanie otázok k odpovediam, zhrnutie textu, otázky s viacerými odpoveďami a pod. Súčasťou každého textu je aj krátke cvičenie na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček. K niektorým textom sme vypracovali aj komunikatívne úlohy, ktoré vhodne dopĺňajú úlohy k ústnej časti maturitnej skúšky.

Kapitola Jazykové štruktúry a slovná zásoba predstavuje krátke zhrnutie niektorých gramatických javov a gramatické testy k 10 textom.

V kapitole Písanie nájdete niekoľko zaujímavých zadaní a cvičení s návrhom riešení, ktoré vám uľahčia napísať napríklad e-mail alebo súkromný list.

V časti Ústny prejav sme pre vás pripravili návod na to, ako sa naučiť hovoriť na ústnej skúške. Táto časť obsahuje úlohy, ktoré vám majú pomôcť formulovať myšlienky v nemeckom jazyku. Okrem toho sme sem zaradili aj celý rad cvičení na slovnú zásobu a vzory niektorých dialógov.

Stratégie zvládnutia úloh v rámci jednotlivých jazykových zručností (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie, písanie), ktoré môžu výraznou mierou zrýchliť a zefektívniť pokrok v učení. 
 

Obsah 

1 ÚVODNÉ TEXTY
Vypracované maturitné témy s vyznačenou základnou slovnou zásobou 
Thema 1: Familie 
Thema 2: Kunst und Kultur 
Thema 3: Sport 
Thema 4: Wohnen 
Thema 5: Einkäufe und Dienstleistungen 
Thema 6: Gesundheit und menschlicher Körper 
Thema 7: Reisen 
Thema 8: Schule und Studium 
Thema 9: Arbeit und Beruf 
Thema 10: Zwischenmenschliche Beziehungen 
Thema 11: Mensch und Natur 
Thema 12: Wissenschaft und Technik 
Thema 13: Mensch und Gesellschaft 
Thema 14: Kommunikation und Sprache 
Thema 15: Massenmedien 
Thema 16: Jugend und ihre Welt 
Thema 17: Essen und Trinken

Thema 18: Lebensstil und Freizeit 
Thema 19: Multikulturelle Gesellschaft 
Thema 20: Städte und Orte 
Thema 21: Kleidung und Mode 
Thema 22: Bücher und Lesekultur 
Thema 23: Vorbilder und Idole 
Thema 24: Deutschland und Österreich 
Thema 25: Die Slowakei 

2 POČÚVANIE S POROZUMENÍM 
2.1 Wie viel Geld brauchen die Jugendlichen? 
2.2 Schüler planen ihre Stadt 
2.3 Kino – noch aktuell oder schon von gestern? 
2.4 Die Hundepartner-Homepage 
2.5 Familienunternehmen Zirkus 
2.6 Die „neuen“ Österreicher 
2.7 Frauenfußball in Deutschland 
2.8 Meine Sommerferien
2.9 70 und kein bisschen müde 
2.10 Die Publikumslieblinge in den Zoos 
2.11 Manchmal fahren wir auch mal ans Meer 
2.12 Fußballfans, die ganz nebenbei auch noch singen 
2.13 Gesunde Ernährung 
2.14 Eine ganz normale Band 
2.15 Der Journalist

3 ČÍTANIE S POROZUMENÍM 
3.1 Jennifer (15) träumt von ihrem Idol: „Ich habe die ganze Zeit nur geweint“
3.2 Jugendliche greifen Jugendliche an 
3.3 Abenteuer und Gefahr 
3.4 Mut zum Wechsel 
3.5 50 Bücher für 10 Millionen Menschen 
3.6 Fliegen für null Euro?
3.7 Tipps für eine Rucksackreise 
3.8 Gemeinsam sind wir stark 
3.9 Frauen in der Technik 
3.10 Der Leserbrief-Profi 

4 JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY A SLOVNÁ ZÁSOBA 
4.1 Gramatika prehľadne 
4.1.1 Slovesá 
4.1.2 Podstatné mená 
4.1.3 Prídavné mená 
4.1.4 Predložky 
4.1.5 Slovesá s predložkami 
4.2 Precvičujme si gramatiku (testy) 
4.2.1 Alex 
4.2.2 Kater Jerry und Mein Haustier Mecky 
4.2.3 Hannah Tiefengraber – Schauspielerin 
4.2.4 S abrina... total verhext 
4.2.5 Die Internetschule 
4.2.6 Die Internetschule, Teil 2 
4.2.7 Abenteuer auf zwei Rädern 
4.2.8 Abenteuer auf zwei Rädern, Teil 2 
4.2.9 Hits am laufenden Band 
4.2.10 Gefährliche Bombendrohung 

5 PÍSANIE 
5.1 Niekoľko stratégií pri písaní 
5.2 Ako môžete pracovať s ukážkovým textom 
5.3 Zadania 
5.3.1 Ein normales Wochenende (Opis) 
5.3.2 Eine Umfrage (Opis) 
5.3.3 Mein Freund/Meine Freundin (Opis) 
5.3.4 Ferienjob (Opis) 
5.3.5 Abschlussfeier (Opis) 
5.3.6 Wohnen (Opis) 
5.3.7 Meine Geschichte mit dem Computer (Opis) 
5.3.8 Thema Schule (Opis) 
5.3.9 Viel Arbeit – viel Stress (Rozprávanie)
5.3.10 Meine Träume (Rozprávanie) 
5.3.11 Damals, als ich 13 war (Rozprávanie) 
5.3.12 Immer nur Ärger (Rozprávanie) 
5.3.13 Drei Tage in der Antarktis (Rozprávanie) 
5.3.14 Einkaufen – nicht immer einfach (Rozprávanie) 
5.3.15 Besuch aus Österreich (Súkromný list) 
5.3.16 Ein Gewinnspiel (Súkromný list) 
5.3.17 Mein Praktikum (Súkromný list) 
5.3.18 Mein Glückstag (Súkromný list) 
5.3.19 Das slowakische Fernsehprogramm (Súkromný list) 
5.3.20 Umwelttag (Súkromný list) 
Návrhy riešení 

6 ÚSTNY PREJAV 
6.1 Ako na to? 
6.2 Vizuálny podnet 
6.2.1 Jazykové prostriedky 
6.3 Voľné rozprávanie na tému
6.3.1 Studium im Ausland 
6.3.2 Exotische Haustiere 
6.3.3 Schuluniform 
6.3.4 Wohnen – aber wie? 
6.3.5 Freizeit – Erholung 
6.3.6 Kochen – ein Hobby? 
6.3.7 Autofahren mit 18? 
6.4 Situačná úloha
6.4.1 Im Sportgeschäft 
6.4.2 In der CD-Abteilung 
6.4.3 Beim Arzt 
6.4.4 Im Geschäft Opernball 
6.4.5 Im Sprachinstitut 
6.4.6 In der Touristeninformation 
6.4.7 Im Reisebüro

7 RIEŠENIA

Nemčina základná úroveň B1 - úvodné texty

Nemčina základná úroveň B1 - počúvanie s porozumením

33

Mgr.Michal Dvorecky, PhD.

Vyučoval nemecký jazyk na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre. V súčasnosti pracuje na Institut für Germanistik vo Viedni. Je autorom odborných publikácií z odboru vyučovania nemeckého jazyka a učebníc na Slovensku a v Čechách.

Ing. Beáta Menzlová

Pracuje na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Je autorkou odborných publikácií z odboru vyučovania nemeckého jazyka a učebníc a slovníkov.

Verena Paar

Vyučovala nemecký jazyk na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov