0
(0)
Left
Center
Európa v škole

pre učiteľov všetkých stupňov

európske občianstvo a interkulturalita v rôznych predmetoch na školách

slovensko-francúzska publikácia

EAN
978-80-89132-58-4
Počet strán
424
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
506 g
Right
2,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Dvojjazyčná, slovensko-francúzska kniha. Text knihy vo francúzštine si môžete prečítať, keď knihu otočíte. Pokiaľ francúzštinu neovládate, použijete slovenský text - veľký rozsah knihy (424 strán!) je vyvážený jej mimoriadnou cenou. Ak sa však na škole učí francúzština, francúzsky variant textu poslúži jej učiteľovi na hodinách ako aktuálizácia mnohých tém učebných osnov. Z knihy sa tiež žiaci dozvedia množstvo reálií a interkultúrnych rozdielov medzi Slovenskom a Francúzskom, ale i inými krajinami a kultúrami.

Ako učiť o Európe? Ako pripravovať budúcich občanov Európskej únie na jedinečnú interkultúrnu skúsenosť, ktorá sa im ponúkne v každodennom kontakte s „podobným“ aj s „odlišným“ na území kontinentu, ktorý nemá jasne vymedzené vonkajšie kontúry a vnútorných deliacich čiar sa sám vzdáva? Ako vo vyučovacom procese sprítomniť spoločne vytváranú Európu s hodnotami, ktoré sú jej vlastné, s minulosťou, o ktorú sa opiera, s budúcnosťou, ktorú sa snaží definovať? Hľadanie odpovedí na tieto a mnohé ďalšie otázky rezonuje v deviatich textoch, ktoré čitateľovi v tejto publikácii predkladáme.

Ide o úvahy, ktoré sú odrazom skúseností získaných počas spoločnej práce deviatich európskych vysokoškolských inštitúcií, ktoré sa v rokoch 2004–2007 zúčastnili na me­dzinárodnom vzdelávacom projekte Socrates – Comenius ISTEPEC (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo). Jeho cieľom bolo hľadať spojenia medzi kultúrou, interkulturalitou, identitou a občianstvom v prostredí zjednotenej Európy a rozšírenej Európskej únie. Autormi sú tí, ktorí mali k projektu najbližšie: tí, ktorí ho navrhli, pripravili a rôznym spôsobom podporovali. Ich pohľad dopĺňajú skúsenosti spolupracovníkov, ktorí, mimo rámca tohto európskeho projektu, vo svojej osobnej praxi taktiež hľadali cesty ako sprostredkovať poznanie cudzieho, ako sa pripraviť na život v multikultúrnom svete.

Čitateľa iste neprekvapí, že bude reč najmä o javoch, akými sú jazyk, komunikácia, kritické myslenie, tolerancia alebo význam individuálnej občianskej skúsenosti. Na tieto hodnoty sa pokúsime nahliadnuť v interdisciplinárnej perspektíve. Domnievame sa totiž, že svojím univerzálnym charakterom si takýto prístup zasluhujú. Načrtneme možnosti začlenenia „európskych“ tém do vyučovania rôznych predmetov a ich rozvíjania v rôznych vyučovacích kontextoch. V rôznych disciplínach sa spomenuté javy ukazujú zakaždým inak, ich prítomnosť je však vždy zrejmá. Každá situácia vo vyučovaní môže byť prínosná pre zlepšovanie interkultúrnych a občianskych zručností žiaka, študenta, (budúceho) občana, a v neposlednom rade aj samotného (budúceho) učiteľa.

 

Obsah

Predhovor

Gilles ROUET
Európske občianstvo (občianstva) a európska identita (identity):
„objavované a predsa neznáme“

Magali HARDOUIN
Učiť o Európe a Európskej únii: akým problémom a akým výzvam čelí učiteľ geografie?

Monika ZÁZRIVCOVÁ
Otázniky a perspektívy jazykovej politiky Európskej únie 21. storočia

Uwe KRAUSE
Atlas európskych hodnôt – sprístupnenie údajov pre potreby vzdelávania

Christophe LIPS – Andreas PFIZENMAIER
Informačné a komunikačné technológie v službách interkulturality

Elena GÓMEZ PARRA
„Kultúrna vzdialenosť“: teoreticko-praktická revízia pojmu

Ľudmila MEŠKOVÁ
Interkultúrna komunikácia Francúzov a Slovákov

Paulína ŠPERKOVÁ
Kultúra a interkulturalita cez literatúru

Katarína CHOVANCOVÁ
Interkulturalita ako „pridaná hodnota“ vo vyučovacom procese

Doslov

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov