0
(0)
Left
Center
Náboženské tradice Asie 1
Autor

Od Indie po Mongolsko, s přihlédnutím k Přednímu východu

Náboženské systémy Indie, Náboženství na střeše světa a v okolí (Tibet, Nepál, Bhútán a Mongolsko)

EAN
9788088969297
Počet strán
392
Formát knihy
160x240 mm
Väzba knihy
tvrdá
Weight
755 g
Right
15,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Vítám novéVítám nové vydání této souhrnné publikace o náboženských tradicích Asie, nyní zrevidované a rozdělené do dvou svazků. Její část zabývající se náboženstvími “na střeše světa” jsem před lety, ještě jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR, recenzoval v prvním vydání pro Masarykovu univerzitu.

Autor v této práci uplatnil svou odbornost v indologii a výsledky svého výzkumu v oboru indických náboženství a filozofických systémů a jejich vlivu na tradice ostatních asijských zemí. V podrobném líčeních tradic těchto zemi se opírá o rozsáhlou znalost prací odborníků starší i nejnovější doby a zpracovává je podle svých zásad vyplynulých ze znalosti metodického postupu srovnávací vědy náboženské, známé dnes jako religionistika. Při tom neváhá při interpretaci použít vlastního úsudku na základě své filozofické erudice.

Publikace je užitečná pro odborníky zejména tím, že zasazuje jednotlivé obory do širší souvislosti, což může být i pro ně podnětné. Čtenářstvo z řad veřejnosti se zájmem o asijskou kulturu a historii a zejména o orientální nauky pak dostává do ruky přehlednou a srozumitelnou příručku, která mu umožní doplnit a případně opravit údaje obsažené v nesčetných populárních publikacích, které občas prezentují svou látku z hlediska dílčích a někdy i sektářských perspektiv. Zde tedy mají kvalitní kompendium z kterého lze s důvěrou čerpat. Jako nepostradatelný průvodce studentům religionistiky i orientalistiky se osvědčilo již první vydání.

Druhé vydání v péči známého nakladatelství hodnotné literatury s orientální a duchovní tematikou akademického i populárního rázu se širokým okruhem čtenářů, jakož i čtivý sloh publikace, nepochybně zajistí její proniknutí do nejširších vrstev.

Zvlášť bych poukázal také na to, že autor oživil přesný způsob transliterace indických slov zavedený kdysi jeho učitelem indologie profesorem Lesným, který je nově opět oceňován zejména čtenáři literatury o józe a buddhismu. V tibetské části autor přidal k mé fonetické transkripci tibetských jmen a výrazů transliterace užívané v zahraničních publikacích a tím umožnil jejich snadnou identifikaci čtenářům cizojazyčných knih. Také nesnadný problém obeznámení širší veřejnosti s čínským transkripčním systémem pinyin vyřešil jeho paralelním uváděním vedle české fonetické transkripce vyvinuté na základě původní metody profesora Průška, pod jehož vedením autor studoval čínské klasiky, a Wade-Gilesovy transkripce užívané donedávna zejména v anglických publikacích.

Prof. PhDr. Josef KOLMAŠ, DrSc.
bývalý ředitel Orientálního ústavu Akademie věd ČR


Obsah

Část 1. NÁBOŽENSKÉ SYSTÉMY INDIE
1. HINDUISMUS
2. Buddhismus
3. Ostatní indická náboženství
Džinismus, Islám a jeho zakotvení v Indii, Zoroastrismus a pársové, Sikhismus 

Část 2. NÁBOŽENSTVÍ NA STŘEŠE SVĚTA A V OKOLÍ
1. Himálajská království
2. Náboženský vývoj Tibetu
3. Cesty mongolské religiozity 

Část 3. NÁBOŽENSKÁ SCÉNA JIHOVÝCHODNÍ ASIE
1. Jedinečnost Lanky
2. Buddhisticko-hinduistická impéria Zadní Indie
3. Bráhmanismus a buddhismus ostrovních království 

Část 4. NÁBOŽENSTVÍ V ČÍNĚ A V KOREJI
1. Náboženské a naukové směry Číny
Taoismus, Konfucianismus, Buddhismus, Křesťanství a náběh k novým hnutím
2. Korejská křižovatka
Šamanismus a “korejské náboženství”, Wŏn-bulgyo (Weon-bulgyo, “buddhismus kruhu”), Jin Gak (Džin Gak) Buddhist Order čili “ezoterní buddhismus”, Yumbul řád buddhismu Bokuk, Ch’ŏndogyo (Čchŏndogyo, Jeondogyo, “náboženství nebeské cesty”), Tan’gungyo (Dangungyo, Náboženství “santálového krále”) 

Část 5. NÁBOŽENSKÉ CESTY JAPONSKA
1. Šintoismus a jeho národnostní a historický rámec
2. Buddhismus
3. Zvláštnosti japonského synkretismu
Buddhisticko-šintoistický synkretismus, "Nová náboženství"

Karel Werner se narodil v Jemnici, kde dle svých slov prožil idylické. Otec měl cukrárnu a matka byla kuchařkou. V roku 1933 byl dům rodiny Wernerových za hospodářské krize prodán ve dražbě pro neplacení splátek na hypotéku a rodina se odstěhovala do Znojma, kde Werner zahájil svá studia na reálném gymnasiu. Po mnichovské dohodě a začlenění Znojma do sudetského území pokračoval ve studiu na III. reálném gymnasiu v Brně, které dokončil po přerušení ke konci války na podzim 1945, načež se zapsal na filosofii a historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se stal členem užšího filosofického kruhu žáků Josefa Ludvíka Fischera, a věnoval se též studiu sanskrtu a čínštiny jako samouk. V roce 1947 byl J. L. Fischer jmenován rektorem Palackého univerzity (PU) v Olomouci a vyzval jej k přestupu. Werner pokračoval u něj na Filosofické fakultě v Olomouci ve studiu filosofie a ve studiu klasické čínštiny jako žák Jaroslava Průška. Znalost sanskrtu si zdokonalil pod vedením Vincence Lesného, který jej přijal za asistenta Indologického semináře. 

Doktorát získal poté, když obhájil disertační práci Významoslovný rozbor primitivních jazyků a složil rigorózní zkoušky z filosofie a indické filologie v jarním semestru 1949. Složil též závěrečné státní zkoušky z filosofie a historie jako kvalifikaci na místo středoškolského profesora. Byl pověřen přednáškami ze srovnávací gramatiky sanskrtu a z dějin Indie, a v Historickém ústavu přednáškami o starověkých dějinách Předního východu. Byl však kritizován pro nedostatek marxistického zaměření a v lednu 1950 byl vyšetřován Státní bezpečností pro styky se zahraničními návštěvníky.

zdroj: wikipedia

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov