0
(0)
Left
Center
Hathajóga
Autor
EAN
9788088969402
Počet strán
224
Formát knihy
A5
Väzba knihy
mäkká
Weight
284 g
Right
9,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Dnes již klasická příručka z pera známého indologa a zároveň i průkopníka jógy v Československu. Praktický průvodce základními cvičeními i životosprávou doplněný 85 názornými fotografiemi.

Obsah

Předmluva

I. Část úvodní
1. Proč dnes jóga 
2. Moderní pohled na jógu
3. Hathajóga a zdraví, hathajóga a naše tělovýchova

II. Část praktická 
1. Zásady praktického přístupu k józe 
2. Jak správně cvičit Hathajógu 
3. Základní kurs Hathajógy v deseti lekcích 
Lekce I (Uddijána bandha, śíršásana, makarásana) 
Lekce II (Śalabhásana, bhudžangásana, dhanurásana) 
Lekce III (Tádásana, vrkšásana, garudásana) 
Lekce IV (Trikóñásana, padahastásana) 
Lekce V (Paśčimóttánásana, džánuśirásana) 
Lekce VI (Vadžrásana, sidhásana, bhrúmadhjadršti, naságradršti, śavásana)
Lekce VII (Ardhamatsjéndrásana, vakrásana, sarváṅgásana, viparíta karaní, sukhásana, samásana I) 
Lekce VIII (Halásana, suptavadžrásana, samásana II, svastikásana, siddhásana, padmásana) 
Lekce IX (Majúrásana, matsjásana, jóga mudrá) 
Lekce X (Naulí krijá) 
4. Práṇájáma (dechová cvičení) 
5. Pročišťovací praxe 
6. Metodika denní praxe Hathajógy

III. Část závěrečná 
1. Zásady jógické životosprávy 
2. Co můžeme opravdu očekávat od Hathajógy

 

Předmluva

S touto knihou prof. Wernera jsem se setkala poprvé jako mladé děvče a myslím, že právě v ní jsem se též vůbec poprvé setkala se slovem „jóga“. Knihu jsem tehdy přečetla na jeden dech. Těžko lze slovy popsat dojem, který ve mně vyvolala; byly to všechno úplně nové, neznámé pojmy. Okamžitě jsem však pocítila chuť pravdy; jakoby se otevřelo okno do nové, velmi vzrušující dimenze. V té době na mne nejvíce zapůsobil slib, že při pravidelném cvičení jógy se mohu vyléčit ze všech nemocí a nemusím už trpět ani pravidelnými chřipkami a nachlazeními. Jako dítě jsem totiž bývala velmi chorlavá a jednou jsem skoro zemřela na následky dětské nemoci. Dodnes mám v živé paměti divoké halucinace, jimiž jsem trpívala během vysokých horeček.

Když jsem se tedy dozvěděla , že existuje staletími ověřený soubor tělesných a duševních cvičení pomocí nichž je možné udržet si pevné zdraví a životní optimizmus, okamžitě jsem se rozhodla pro cestu jógy.

Ačkoli obvykle nerada čtu návody, kvůli exotičnosti cviků jsem tehdy cvičila přesně podle návodu a dodržovala jsem i panem Wernerem doporučený harmonogram a časové odstupy mezi jednotlivými cvičeními. Blahodárné účinky cvičení jsem pocítila téměř vzápětí a co nevidět jsem svou hathajógovou půlhodinku prodloužila na dvě-tři hodiny. S jógou jsem se pak už nikdy nerozloučila. Jako šestnáctiletá jsem přestala trpět pravidelnými chřipkami a nachlazeními, a namísto běhání „po doktorech“ jsem začala běhat dlouhé tratě podél lesních potoků. Později jsem se dostala k další jógové literatuře a pár let nato jsem získala zasvěcení do mantrické sádhany a meditace indickým učitelem.

Zora Doval

Karel Werner se narodil v Jemnici, kde dle svých slov prožil idylické. Otec měl cukrárnu a matka byla kuchařkou. V roku 1933 byl dům rodiny Wernerových za hospodářské krize prodán ve dražbě pro neplacení splátek na hypotéku a rodina se odstěhovala do Znojma, kde Werner zahájil svá studia na reálném gymnasiu. Po mnichovské dohodě a začlenění Znojma do sudetského území pokračoval ve studiu na III. reálném gymnasiu v Brně, které dokončil po přerušení ke konci války na podzim 1945, načež se zapsal na filosofii a historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se stal členem užšího filosofického kruhu žáků Josefa Ludvíka Fischera, a věnoval se též studiu sanskrtu a čínštiny jako samouk. V roce 1947 byl J. L. Fischer jmenován rektorem Palackého univerzity (PU) v Olomouci a vyzval jej k přestupu. Werner pokračoval u něj na Filosofické fakultě v Olomouci ve studiu filosofie a ve studiu klasické čínštiny jako žák Jaroslava Průška. Znalost sanskrtu si zdokonalil pod vedením Vincence Lesného, který jej přijal za asistenta Indologického semináře. 

Doktorát získal poté, když obhájil disertační práci Významoslovný rozbor primitivních jazyků a složil rigorózní zkoušky z filosofie a indické filologie v jarním semestru 1949. Složil též závěrečné státní zkoušky z filosofie a historie jako kvalifikaci na místo středoškolského profesora. Byl pověřen přednáškami ze srovnávací gramatiky sanskrtu a z dějin Indie, a v Historickém ústavu přednáškami o starověkých dějinách Předního východu. Byl však kritizován pro nedostatek marxistického zaměření a v lednu 1950 byl vyšetřován Státní bezpečností pro styky se zahraničními návštěvníky.

zdroj: wikipedia

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov