0
(0)
Left
Center
Vědecký úvod do parapsychologie
Autor

mimosmyslové vnímaní, jasnovidnost, telepatie, telekineze

EAN
9788088969471
Počet strán
392
Formát knihy
160x240 mm
Väzba knihy
tvrdá
Weight
813 g
Right
15,00 €
Zamknúť kúpu knihy
Off

Pridať nový komentár

Předmluva

Během posledních padesáti let, různé možnosti moderního výzkumu vědomí (thanatologie, parapsychologie, psychedelická terapie, terénní antropologie, prožitkové psychoterapie a další) odhalily bohatou škálu "anomálních jevů", pro které stávající akademické disciplíny nemají vysvětlení. Tato pozorování narušila či zpochybnila některé z nejzákladnějších předpokladů moderní psychiatrie, psychologie a psychoterapie o vědomí a psychice člověka ve zdraví a nemoci. Mnohé z těchto poznatků jsou natolik zásadní, že zpochybňují základní filozofické postuláty materialistické vědy. Spolu s revolučními výsledky relativisticko-kvantové fyziky, nové biologie, informačně-systémové teorie a holografické teorie vesmíru a mozku, se staly základním kamenem nového paradigmatu ve vědě.

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je vážnou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů parapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev". Se stejnou rozhodností, s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsychologie, odmítá akceptovat neověřené výsledky bádání a různá senzační tvrzení o paranormální jevech, která nemohou být potvrzena precizním, metodickým výzkumem.

Tato Rýzlova kniha se nepochybně stane jedním z klasických děl tohoto oboru. Představuje zlatý důl informací o kontroverzní disciplíně, která si postupně získává půdu pod nohama.

Prof. MUDr. Stanislav GROF, Ph.D. 
(president International Transpersonal Association, San Francisco, leden 2010)

 

Obsah

PŘEDMLUVA
PŘEDMLUVA AUTORA
ÚVOD
SVĚT PSYCHICKÝCH JEVŮ PRIZMATEM STALETÍ
STAROVĚKÉ VĚŠTECKÉ PRAKTIKY
PSYCHICKÉ JEVY V BIBLI
CESTY DO PODSVĚTÍ aneb HLEDÁNÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA
DĚJINY STUDIA PARAPSYCHICKÝCH JEVŮ
VÝZKUM ESP V SOVĚTSKÉM SVAZU
NOVĚJŠÍ POZNATKY O MIMOSMYSLOVÉM VNÍMÁNÍ (ESP)
NÁZORY O PODSTATĚ ESP
PREKOGNICE (PROSKOPIE)
BUDOUCNOST PARAPSYCHOLOGIE
METODICKÉ ÚVAHY

PŘÍKLAD SÉRIE POKUSŮ DEMONSTRUJÍCÍCH ESP
EXPERIMENT I. – Demonstrace telepatie
EXPERIMENT II. – Demonstrace jasnovidnosti

NĚKOLIK EXPERIMENTŮ PRO KAŽDÉHO
POKUS č. 1: ESP test s objekty v neprůhledných obálkách
POKUS č. 2: Hledání ztraceného předmětu
POKUS č. 3: Příklady kvalitativních experimentů
POKUS č. 4: Test prekognice se záznamovým archem
POKUS č. 5: Diferenční efekt

Statistické hodnocení dat

Co je to statistika?
Základní vyhodnocení výsledků testů při velkém počtu dat
(více než 100 pokusů)
Základní vyhodnocení výsledků testů při menším počtu dat
(méně než 100 pokusů)

DOSLOV
Poselství autora českým a slovenským čtenářům
O autorovi

BIBLIOGRAFIE
ÚPLNÁ BIBLIOGRAFIE MILANA RÝZLA:
DOPORUČENÁ / RELEVANTNÍ LITERATURA
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK

 

Recenze, kritiky

Předkládané dílo má mimořádnou odbornou a vypovídající úroveň v tomto dosud vědou nedoceněném oboru. V knize je patrná autorova zkušenost v parapsychologickém výzkumu a ve vysokoškolské pedagogice. Autor výstižně dokumentuje historii, významné jevy a budoucnost parapsychologie. Vysvětluje klíčové problémy těchto jevů.

Jeho přístup k parapsychologickým jevům odpovídá koncepci, dosud převažující mezi parapsychology: že podstata těchto fenoménů je v zásadně nehmotná. To jest, že nepatří do jevů studovaných ve fyzice či biologii. Na konci knihy však Rýzl vyslovuje názory, že v budoucnosti mnoho parapsychologických jevů bude objasňováno novými kosmologickými koncepcemi, zavedením nových fyzikálních dimenzí. Například akceptováním existence jiných časoprostorů. V této souvislosti je třeba připomenout nejnovější práce o kvantové podstatě času, jeho hustotě a toku.

Knihu lze doporučit každému čtenáři, který se zajímá o telepatii, jasnovidnost, mimosmyslové vnímání, svět duchů. Čtenář v knize najde poučení a zajímavé příběhy.

Doc. RNDr. Ivo CHUDÁČEK, DrSc.

Český vědec RNDr. Milan Rýzl (* 1928) náleží k předním světovým badatelům v oboru parapsychologie a je prvním, kdo se této nové vědě systematicky věnoval v bývalých komunistických zemích.

Pražský rodák Milan Rýzl vystudoval fyziku a chemii na Karlově univerzitě, kde také získal doktorát přírodních věd. Poté pracoval v Biologickém ústavu ČSAV. V roku 1967 opustil z politických důvodů Československo a usadil se v USA. Již před svým odchodem zaujal mezinárodní odbornou veřejnost svým laboratorním výzkumem technik sloužících k výcviku mimosmyslového vnímání. Roku 1963 se stal dopisujícím členem Parapsychologické laboratoře na Duke Univerzity v Severní Karolíně, kterou založil zakladatel americké parapsychologie J. B. Rhine. Téhož roku obdržel prestižní McDougallovu cenu za vynikající vědeckou práci v oblasti parapsychologie (William McDougall Award for the Distinguished Work in Parapsychology). V roce 1968 se přestěhoval do San José a v r. 2002 do Grass Valley v Kalifornii, kde žije dosud. Několik desetiletí vedl semináře na řadě universit v Americe, Evropě i Asii. Během svého pobytu v USA přednášel na více než 50 univerzitách a vysokých školách (colleges) – v posledních letech např. na University of California, San Diego State Univerzity, John F. Kennedy University, Duke University, San Jose State University, University of California – kde byly jeho kurzy součástí běžného universitního studia, a dosud pořádá letní kursy parapsychologie.

Je autorem více než stovky odborných článků a 19 knih o parapsychologii (včetně 3 učebnic), které vyšly zatím v 18 jazycích, včetně japonštiny, albánštiny a turečtiny (viz kompletní bibliografie v závěru této knihy). Populární formou jsou jeho výzkumy popsány i v americkém bestselleru Sheily Ostranderové a Lynn Schroederové Parapsychologické objevy za železnou oponou (Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Prentice-Hall, 1970). Viz též jeho autobiografii Voyage to the Rainbow, Trafford, Canada 2007.

Milanu Rýzlovi náleží několik prvenství − byl prvním, kdo prokázal, že ESP může být opakovaně vytvářeno v laboratoři za striktních kontrolních podmínek; prvním, kdo ukázal, že ESP může být využito jako náhrada ztraceného zraku u nevidomých; prvním, kdo dokázal, že mimosmyslové vnímání (ESP) může fungovat jako spolehlivý prostředek komunikace; prvním, kdo v komunistických zemích publikoval vědecké práce o problematice mimosmyslového vnímání.

Hodnotenie knihy

Načítavam hodnotenie knihy...

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte tak informácie o našich nových knihách, či atraktívnych zľavách.

email_submit
Súhlasím so spracovaním osobných údajov