Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka

 
 
Základné školy > Vzdelávanie učiteľov > Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
 
Reklamné okno
 
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka

EAN: 9788089132577
Strán:193
Formát knihy:A5
Väzba knihy:mäkká
Hmotnosť 0.1840 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 5,50 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

 

Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u žiaka.

Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou „vstupu“ žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Žiaľ, pohľad do učební základných škôl nám ukazuje, že žiaci sa často naučia učivo naspamäť bez hlbšieho porozumenia a potom ho viac–menej mechanicky reprodukujú. Má to všetky znaky neefektívneho učenia sa, pretože takto naučené učivo sa zle spája s iným učivom, žiak nechápe súvislosti ani aplikačné možnosti učiva – a rýchlo ho zabúda. Nielen to. Vzniká uňho predstava, že učenie sa je akási formálna činnosť, založená na princípe rýchlo sa naučiť, získať známku a potom rýchlo zabudnúť.

Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Bez porozumenia žije človek v nevedomosti, je nesamostatný, možno ním ľahšie manipulovať. Porozumenie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu.

Čítanie a porozumenie textu nie je však len otázkou učenia sa žiaka a jeho interakcie s učiteľom. Žiakovu kompetenciu porozumieť text ovplyvňujú rodiča a iní dospelí, azda i priatelia a rovesníci. V tej či onej miere obsahom textu dieťa vstupuje do interakcie s inými ľuďmi, hovorí o prečítanom, hodnotí ho. Čítanie teda nie je len individuálny akt, ale aj sociálna činnosť.

Knižku, ktorú máte pred sebou, napísali pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú skúsenosti ako učitelia i ako výskumníci čítania a učenia sa z textu. V tejto knižke odovzdávajú čitateľom svoje poznanie. Impulzom, ktorý ich viedol k napísaniu tejto knihy, boli okrem iného slabé výkony žiakov v medzinárodných štúdiách čitateľskej gramotnosti PIRLS a PISA. Azda táto knižka osvetlí záujemcom, čo je podstata čítania, porozumenia textu a gramotnosti a ako možno tieto zručnosti a schopnosti rozvíjať u žiaka v škole i v rodine.

Kniha má pomerne priamočiaru štruktúru výkladu. Začína sa charakterizovaním predmetu čítania – textu. Potom nasledujú kapitoly, ktoré sa venujú základom čítania, porozumeniu textu a jeho rozvíjaniu, ako aj rozvoju kritického myslenia na základe čítania textu. Osobitná kapitola je venovaná vysvetleniu konštruktivistickej koncepcie vyučovania. Keďže dôležitou podmienkou rozvoja gramotnosti je motivácia čítať, venujeme jej samostatnú kapitolu. Posledná kapitola – posledná pozíciou, nie významom – sa zaoberá podporou čítania v rodine.

 

Obsah

Úvod

1 Text, učebný text, učebnica (Mária Mihálechová)

2 Žiaci začínajú čítať (Jolana Manniová)

3 Čo sa skrýva pod porozumením textu (Peter Gavora)

4 Ako viesť žiakov k porozumeniu textu (Peter Gavora)

5 Rozvíjame kritické myslenie pri čítaní (Jolana Manniová)

6 Konštruktivistický prístup vo vyučovaní ako možnosť rozvoja myslenia a porozumenia textu (Renáta Tóthová)

7 Ako motivovať žiakov k čítaniu a porozumeniu textu (Peter Gavora)

8 Čítanie v rodine a s rodinou – ako na to? (Viola Tamášová)

Literatúra

Autor

O autorovi

 

 

 

odporúčané Ministerstvom školstva