Študijné preukazy

 
 
Úvod > Študijné preukazy
 
Fixed banner
 
 
 
 

Nový klient

 

Existujúci klient

 

Školský rok 2020-2021

ŠTUDIJNÉ PREUKAZY pre študentov stredných škôl
Formát: 14,5 x 9,5 cm.

Naše preukazy používajú desaťtisíce študentov všetkých typov škôl. Školy ich považujú za užitočnú pomôcku komunikácie s rodičmi alebo lekárom. Pre študenta je symbolom „stavovskej“ príslušnosti pri akciách organizovaných len pre študentov. 


OBJEDNÁVKY
Preukazy si objednávajte cez FORMULÁR, vyberete si jeden:

A) Existujúci klient
(už ste si u nás preukazy objednávali)

B) Nový klient

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom: enigma@enigma.sk 
alebo telefónom: 0905 612 727


CENY
Do 20. júla 2020 platí zvýhodnená cena 0,38 €.

Ceny od 21. júla 2020: 1–199 ks: 0,43 €; 200–499 ks: 0,41 €; 500–799 ks: 0,40 €; 800–1200 ks: 0,39 €; nad 1200 ks: 0,38 €; za štandardný, 16-stranový typ preukazu. Za každý pridaný dvojlist (na základe Vašej požiadavky) účtujeme príplatok: 0,08 eur. Za prípadné iné zmeny oproti štandardu zaplatíte príplatok, ktorý dohodneme osobne.
Poštovné podľa hmotnosti.


DODANIE

Ak sa ozvete včas, preukazy Vám dodáme koncom augusta, aby ste ich mohli študentom začiatkom školského roka odovzdať.

 


POPIS PREUKAZU
štandardný 16-stranový preukaz

Titulná strana obálky - pozri vzor na obrázku
2. strana obálky - miesto na foto a podpis študenta, osobné údaje, študijný odbor, údaje o rodičoch, podpisy rodičov, tel. čísla na rodičov, meno riaditeľa a triedneho (vyplnenie niektorých osobných údajov závisí od dohody medzi školou a študentom s ohľadom na GDPR) a Kontakt pre nahlásenie neprítomnosti v škole.

1. strana preukazu - pozvánky na triedne schôdzky (6x), termíny prázdnin, klasifikačných porád, iných akcií.
2. až 6. strana - študijné výsledky za jednotlivé štvrťroky, predmety a vyučujúci.
7. strana - meno, adresa, tel. a vzor podpisu dorastového a zubného lekára 
8. až 12. strana - potvrdenie neprítomnosti (dátum, príchod, odchod, miesto pre pečiatku a podpis)
13. až 16. strana - miesto na oznamy, školy rodičom alebo opačne.
3. strana obálky - kalendár na šk. rok 2020/2021, kontaktné údaje na vydavateľstvo
4. strana obálky - rozvrh hodín (dni, poradie hodiny, trvanie hodiny)

Na želanie vám môžeme vyhotoviť aj maďarskú verziu štandardného preukazu za 0,50 € za 1 ks (technický dôvod príplatku - preukazov v maďarčine sa tlačí oveľa menej ako v slovenčine).