Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

 
 
Religionistika > Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností
 
Fixed banner
 
 
Reklamné okno
 
 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

EAN: 8085349795
Strán:516
Formát knihy:165x245 mm
Väzba knihy:tvrdá
Hmotnosť 0.9230 Kg
Dodacia lehota
Dostupnosť: Skladom
Vaša cena: 19,00 €
Poštovné zdarma pri platbe vopred

Informácie o knihe

Výnimočná encyklopedická príručka, obsahujúca cez 3000 hesiel zhrňujúcich informácií o niekoľkých tisíckach náboženských komunít, hnutí, tajných bratstiev, mystických rádov, hermetických a okultných spoločností, cirkví a siekt celého sveta - činných od najstarších dôb až do súčasnosti. 

Údaje o všetkých hlavných náboženských hnutiach v rámci svetových náboženstiev a duchovných tradícií - africké kulty, buddhizmus, čarodejníctvo, druidizmus, džinizmus, gnosticizmus, hermetizmus, hinduizmus, chasidizmus, islam, joga, judaizmus, kabala, keltský revival, kresťanstvo, lámaizmus, mágia, manichaizmus, mysticizmus, okultné náuky, paganizmus, parapsychológia / psychotronika, rosekruciánstvo, sikhizmus, špiritizmus, súfizmus, šamanizmus, šintoizmus, tantra, taoizmus, teozofia, vúdú, wicca, slobodomurárstvo, zen, zoroastriánstvo i New Age.

Publikácia je doplnená špeciálnymi registrami pomocou ktorých možno vyhľadávať i údaje o osobnostiach, odborné termíny a pod.

Vydalo vydavateľstvo CAD PRESS

 

Ukážka z knihy

GANDALFOVA ZAHRADA (Gandalf’s Garden)
Britská společnost náležejíci k hnutí New Age, kterou založil v 60. letech vizionář Muz Murray jako mysticko-spirituální komunitu. Součastí náboženské praxe jejích členů jsou jógová a meditační cvičení a okultizmus. V r. 1971 se oddělilo několik autonomních skupin působicích v různých oblastech světa.

JANOVA CÍRKEV (Johannische Kirche; Janovská církev; Evangelická Janova církev)
Sekta, kterou v r. 1926 založil v Berlíně léčitel a spiritista Joseph Weissenberg (1855-1941), vystupujíci jako vtělení Ducha svatého, pod názvem Evangelická Janova církev podle zjevení sv. Jana. Za nacistického režimu byla zakázaná. V r. 1946 ji obnovila jeho dcera Frieda Müllerová, která poté určila za nástupkyni svou dceru Josephine Müllerovou. Její stoupenci věří v reinkarnaci a uznávají svátost duchovního uzdravení; podle jejich učení se posmrtný život odehrává v 7 sférách tmy a světla. J. Weissenberg je uctíván jako prorok a je postaven na úroveň Mojžíše a Ježíše Krista. Jeho učení představuje synkretickou směs křesťanství a spiritismu. Sekta působí především v Nemecku, Rakousku a Švýcarsku (od 70. let). V německymluvících zemích má asi 6 000 členů.

KLUB PEKELNÉHO OHNĚ (Hellfire Club / Hell Fire Club)
Britská hédonisticko-satanistická společnost, kterou založil v r. 1750 Sir Francis Dashwood (baron Le Despencer, 1708-81), jenž byl údajně zasvěcen do ďábelského kultu v Benátkách. Plné, oficiální jméno společnosti bylo Rytíři Sv. Františka [Francise] z Wyocombe. Součástí rituálu byly sexuální orgie a okultní praktiky, obscénní parodie na katolické rituály odehrávajicí se v sídle sekty, bývalém cisterciánském klášteře z 12. století, jenž Dashwood koupil v Medmenhamu.

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI (jehovisté)
Křesťanská fundamentalistická sekta, která sice tvrdí, že existuje od nepaměti, avšak v současné podobě ji založil v r. 1881 americký kazatel Charles T. Russell (1852-1916), jako Mezinárodní společnost pro studium bible. Jeho nástupcem se stal Joseph F. Rutherford (1869-1942), pod jehož vedením dosáhlo hnutí celosvětového rozmachu (od r. 1931 používa svůj nynější název). V Československu působila sekta od r. 1920, během totality byla v ilegalitě. Jehovisté jsou přesvědčeni, že v r. 1914 se Ježíš Kristus ujal vlády nad světem, jenž bude souzen, aby poté Bůh zničil celou populaci kromě 144 000 vyvolených (mezi něž počítají jehovisté výlučne stoupence vlastního učení). Toto "zúčtování", konec hříšného světa, je nazýváno Armageddon (Harmagedon). Charakteristickým rysem jehovistůje, že...