Richard P. Feynman - QED

 
 
 
Fixed banner
 
 
 
 

Richard P. Feynman - QED

Národná obroda (Číslo 84, Ročník XI) 

Knižná novinka. Knihu Richarda P. Feynmana QED – nezvyčajná teória svetla a hmoty (do slovenčiny preložili Jozef Hanč a Slavomír Tuleja, Enigma, Nitra 2000) jednoducho musí mať vo svojej knižnici každý vážný záujemca o prírodné vedy všeobecne a fyziku konkrétne.

Nejde iba o to, že QED (kvantová elektrodynamika), opisujúca a vysvetľujúca interakcie medzi elektrónmi na základe výmeny fotónov, umožňuje lepšie pochopiť jednu zo skalných realít našich životov – svetlo. Celá technologická báza modernej civilizácie vybudovaná na elektronike vlastne vychádza z tejto teórie. Feynman doviedol umenie výkladu vecí fyzikálnych bežnému čitateľovi k predtým netušenej dokonalosti a v tejto knihe navyše preň typickým vtipným a sviežim štýlom v štyroch kapitolách na historickom pozadí rozoberá oblasť, ku ktorej rozvoju aj sám výrazne prispel ako vedec (spolu s ďalšími dvomi tvorcami QED získal v roku 1965 Nobelovu cenu). To, že sa teraz táto kniha objavila v slovenčine, je vydavateľský čin, ktorý si v dnešnej situácii zaslúži najvyššie uznanie.