Nezvyčajná teória svetla a látky

 
 
Úvod > Recenzie a články o našich knihách > Nezvyčajná teória svetla a látky
 
Fixed banner
 
 
 
 

Nezvyčajná teória svetla a látky

Časopis QUARK 11/2000 

QED - R.P.Feynman, R.B.Leighton

Chcete vedieť, že svetlo sa nešíri priamočiaro, ale že v skutočnosti ide po všetkých dráhach; že svetlo sa odráža od všetkých častí zrkadla; že existujú fotóny letiace rýchlejšie alebo pomalšie ako 300 000 km/s; že elektróny letiace späť v čase sú pozitróny, atď.?

Práve kvantová elektrodynamika (QED), najpresnejšia teória doteraz, nám ukázala aké nezvyčajné je správanie svetla a elektrónov. Fascinujúca kniha, v ktorej sú zhmotnené populárne prednášky R. P. Feynmana, nositeľa Nobelovej ceny, obsahuje stav poznania fyziky do konca deväťdesiatich rokov. Kniha dovoľuje veľmi prístupným spôsobom nazrieť do kvantovej teórie svetla a látky, ktorá v sebe zahrňuje okrem gravitácie a jadrovej fyziky všetko (aj Einsteinovu špeciálnu teóriu relativity). Kniha je priamym, čestným výkladom QED pre nefyzikálne založenú laickú verejnosť, pretože neobsahuje žiadnu rovnicu a na pochopenie základov QED nevyžaduje žiadne vysokoškolské vedomosti.