Maturity s Enigmou

 
 
 
Fixed banner
 
 
 
 

Maturity s Enigmou

Hospodársky denník (19. 6. 2002)

Tohtoročné maturity sú už minulosťou a tí, ktorí ich nezvládli, sa "modlia", aby letný termín dopadol lepšie. Akúsi "bibliu" - knihu kníh - v tomto smere pripravilo nitrianske vydavateľstvo Enigma, v ktorom čerstvo čerstvučko vyšla kniha autorky Milady Caltíkovej Slovenský jazyk a literatúra. Má výstižný podtitul: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách.

Potrebný a vzácny to počin, veď literárna zdatnosť dnešnej televízorovo-počítačovej mládeže je priamoúmerná počtu prečítaných kníh. Nízka. Aj preto je to kniha vítaná. Autorka vychádza z návrhov maturitných štandardov pre slovenský jazyk a literatúru uverejnených Štátnym pedagogickým ústavom, pričom pochváliť treba anticipovanosť koncepcie tejto knihy, lebo vysoko aktuálna bude aj pre maturantov, ktorých sa dotknú nové maturitné úpravy v školskom roku 2004/2005. Kniha, rozdelená na tri autonómne (a predsa komplementárne) časti - Teória literatúry, Literatúra a Gramatika - je však prínosom pre všetky kategórie čitateľov.

Osloví mladých (ale aj starších) nádejných básnikov a literátov, ktorí si môžu doštudovať základné termíny a pravidlá tvorby. V druhej časti nájdete definície literárnych období a smerov, výber naj- autorov a ich diel, rôzne tematické otázky a vplyvy literárnych smerov na slovenskú literatúru.

Gramatika je už na počutie strašiakom, sú tu však elementárne fakty v kocke (ktoré by mal každý poznať) a kniha prináša veľa nových zaujímavých sociolingvistických informácií o jazyku, ktorý každý deň používate a v ktorom je napísaná táto minirecenzia.

Viac už v samotnej knihe alebo na www.enigma.sk. Dočítania! 

Jaromír Novák